Årets materiell

Mottoet for 2024 er «Belys slaveriet». Det har styringsgruppa for Global uke bestemt. Nedenfor finner du mer om mottoet, og kan kikke på ressurser som finnes eller kommer i nær framtid. Ta kontakt med oss om du har behov eller forslag! 

"Belys slaveriet!"

Motto for Global uke 2024 er «Belys slaveriet!».  I de fleste land er det forbudt ved lov å utnytte andre under slaveri-lignende vilkår. Likevel foregår det i stort omfang, ofte utenfor offentlighetens lys. Barn, kvinner og menn opplever alvorlige brudd på sine rettigheter og holdes utenfor samfunnsgodene. At utnyttelse og ulikhet belyses, er et startpunkt på veien til  forandring

Vi trenger å belyse grunnårsakene og driverne bak utnyttelsen. Da kommer vi ikke utenom strukturene og systemene som muliggjør utnyttelsen og der noen tjener på at det fortsetter slik. Vi kommer heller ikke utenom etterspørselen etter billige varer og tjenester og våre egne holdninger og hverdagsvalg. 

Vi vil be om at de som utnyttes, får håp og finner en vei ut av smerte, mørke, tvang og krenkelser. Vi vil be om at Guds kjærlighet kan berøre oss og at menneskers gode handlinger leder til oppreisning, frihet og verdige livsvilkår for de som er utsatt og for oss alle.

Vi vil vi belyse løsningene og hva hver av oss kan gjøre for å forebygge og bekjempe all slaveri-lignende utnyttelse – så vi sammen finner fram til en mer rettferdig og bærekraftig verden.  Bli med og belyse slaveriet, dere også!

Søk om støtte

Vi støtter lokale initiativ økonomisk

Finn inspirasjon til preken og andakt

Årets inspirasjonstekster

Aktuelle ressurser

Slik markerer du Global uke, steg-for-steg

Sett mål

Planlegg

Promoter

Gjennomfør

Evaluer

Skroll til toppen