Kirkene sammen og samtidig

Mot moderne slaveri

Global uke er en årlig uke der kirkene gjennom ulike aktiviteter belyser moderne slaveri slik det foregår i Norge og globalt. Norges Kristne Råd tilrettelegger uka. Årets kjerneuke er 12.-19. november 2023.

Moderne slaveri

Moderne slaveri er grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Bli med

Alle kan bidra! Her finner du tips og inspirasjon til hvordan du og ditt fellesskap enkelt kan bli med og markere Global uke.

Ressurser

Se våre forestillinger, tips, verktøy og informasjonshefter som utruster deg i kampen mot det moderne slaveriet.

Jenter og kvinner bærer den tyngste byrden og utgjør et stort flertall blant dem som utnyttes i moderne slaveri.
Tvangsarbeid har de siste fem årene økt på grunn av pandemi og kriger og rammer 27.6 millioner mennesker.
Klimaendringene driver nye mennesker til å flykte eller migrere. Da øker risikoen for at de blir utnyttet.

Slik markerer du Global uke, steg-for-steg

Sett mål

Planlegg

Promoter

Gjennomfør

Evaluer

Bli med - det nytter!

Vil du arrangere Global Uke hos deg? Ønsker du hjelp til hvordan du kan bidra mot moderne slaveri? 

"Troen på at Gud elsker verden og skapte alle mennesker med lik verdi, er uforenlig med at barn, kvinner og menn behandles som noe som kan brukes og kastes. Da kan vi ikke være passive tilskuere. Vi må stå opp for deres rett til liv, frihet og verdighet og for en verden som er rettferdig for alle."
Scroll to Top