Søk støtte

Har du planer om å belyse menneskehandel og moderne slaveri under Global uke eller annet tidspunkt? Da kan din kirke, menighet eller gruppe motta økonomisk støtte.

Støtte til hva?

Norges Kristne Råd (NKR) fordeler midler fra Norad og Justis- og beredskapsdepartementet til Global uke og kirkelig informasjonsarbeid om menneskehandel, moderne slaveri og arbeid med bærekraftsmålene (særlig mål 5, 8.7, 10, 12, 13, 16.2). Eksempler på formål:

 • Honorar til ressurspersoner, artister, teknikere
 • Reise innen Norge for ressurspersoner eller deltakere
 • Leie av utstyr eller lokaler
 • Utgifter til mat, materiell, trykking
 • Utvikling av produksjoner, oppsetning av «Frihetens time» eller «Vingespenn«
 • Møter med andre for erfaringsutveksling på arbeid med moderne slaveri
 • Andre lignende formål

Hvor mye?

Dere kan søke om kr. 5 – 20.000 pr. arrangement, eventuelt mer dersom det har bred geografisk rekkevidde eller flere samarbeidspartnere. Søknader over
10 000,- må behandles av styringsgruppa for Global uke (se «Organisering»). 
Benytt søknadsskjemaet under, legg ved et enkelt budsjett og send til efs@norkr.no med kopi post@norkr.no.  
Husk at vi kan bidra med å skaffe ressurspersoner til foredrag, seminar, preken, ungdomsopplegg, m.m. 

Kriterier

 • Som hovedregel må det søkes før arrangementet eller aktiviteten er gjennomført.
 • Etter gjennomføring skal det sende inn en rapport, ved bruk av Global uke rapporteringsskjema infostøtte sammen med enkelt regnskap. NB! Originalbilag må tas vare på til regnskapet sendt inn
 • Det gis ikke støtte til arrangementer som primært har til formål å samle inn penger, men i forbindelse med kunnskapsformidling kan man oppfordre til å støtte prosjekter som en av flere handlinger.
 • Aktiviteten/arrangementet bør ha med henvisninger til eller kunnskap om bærekraftsmålene
 • Det gis ikke støtte til reiser til andre land fra Norge. Støtte til besøk fra andre land til Norge kan vurderes.
 • Ubrukte midler skal tilbakeføres Norges Kristne Råd.

Eksempler

 • Konfirmantgruppe besøker utstillingen Slavegjort på Kuben i Arendal
 • Sette opp forestillingen VINGESPENN eller konsert med FRIHETENS TIME
 • Temagudstjeneste (gjerne økumenisk) om utnyttelse, menneskeverd, bærekraft, hvordan kan kirkene bidra.
 • Bruke dramaopplegget “Stopp utnyttelsen!” for ungdom 14-19 år, eventuelt med besøk av dramapedagog.
 • Konfirmantopplegg med besøk av ressursperson som kjører “Handelsspillet”, innøving av Vingespenn, samling med drama, kreativt verksted el.l.
 • Temakveld eller stabsmøte med søkelys på tema som ”Er mobilen min slavefri?»; “Hva kan vi forbrukere gjøre?”;“Renholdsbransjen: En skitten bransje?”, osv.
 • Fotoutstilling, drama- , kunst- eller tegneserieverksted, f. eks. «Hva er et menneske verdt?”
 • Byttedag, gjenbruksmote-visning, innslag om (u)etisk produksjon, besøk av Fair&Square
Skroll til toppen