Vingespenn | En forestilling for og med ungdom

Er ikke slaveriet forbi? Hvorfor er verden slik? Hva kan vi gjøre forestillingen Vingespenn gir en unik mulighet til å engasjere ungdom i disse spørsmålene

Hvert menneske er født med retten til å leve i verdighet og frihet. Men mange lever under andres kontroll.  Noen tvinges til å gjøre ting de ikke vil eller arbeider under umenneskelige forhold eller uten lønn å leve av. Noen bærer på sår etter å ha blitt krenket, mens noen kjenner på tomhet i strevet etter å være kul. Andre igjen kjenner seg fanget under algoritmer, forbruksjag eller jantelov.

Er ikke slaveriet forbi? Hvorfor er verden slik? Hva kan vi gjøre? Forestillingen Vingespenn gir en unik mulighet til å engasjere ungdom i disse spørsmålene. Forestillingen engasjerer til refleksjon over urett, utfordringer i eget liv, hva som gir håp – og hva man kan gjøre for å bidra til mindre utnyttelse og mer rettferdighet. «For vi trenger at det skjer noe …», som en av stemmene i forestillingen stadfester.

Sett opp forestillingen Vingespenn med din ungdomsgruppe, gjerne under Global uke mot moderne slaveri (10.-17. november) og gjerne flere grupper sammen! Tematikken er høyaktuell og vi ser at dette engasjerer ungdom på tvers av kirkesamfunn. Sett det opp i tråd med hva dere har av lyst, ressurser, gruppestørrelse og tid! Siden lanseringen sommeren 2022 er Vingespenn blitt vist 30 ganger. Det følger også med et enkelt samtaleopplegg.

Om Vingespenn

Vingespenn er en samproduksjon mellom Frikirkens Barn og Unge (FriBU), DanceTV, Eric Tryland og Norges Kristne Råd med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet og Norad. Håvard Haugland står for tekstene. Produksjonen er inspirert av «Frihetens time» (av Sindre Skeie & Trond Gilberg) og noen tekstutdrag er hentet derfra (med tillatelse). Musikk og sanger er laget av Eric Tryland. Dansekoreografier, film, lyd, lys, m.m. er laget av Siren og Anders Godø i DanceTV. 

Slik kan du gjøre det!

Vingespenn varer i 30 minutter og består av tre akter. Siste akt handler om håpet. Vi anbefaler sterkt at man like etter forestillingen sier noe om hva man kan gjøre. Det beste er om man har mulighet til å føye til en 15-30 min bolk etterpå med tid for reaksjoner, fakta om vår tids former for utnyttelse, og samtale rundt løsninger og handlinger som unge kan ta i bruk. Vi anbefaler å legge til en slik bolk, selv om Vingespenn også kan stå alene. Norges Kristne Råd kan skaffe ressurspersoner som kan snakke om moderne slaveri, globale leverandør-kjeder, pornografi og seksuell utnyttelse, utnytting i Norge og ikke minst: hva vi kan alle kan gjøre. Vi kan også bidra med hjelp innholdet til en slutt-appell, tilpasset målgruppe.
Se veileder og forslag til samtaleopplegg.

Vingespenn kan benyttes i konfirmantundervisningen som én undervisningsbolk eller over tid (med danseøvelser der man følger DanceTV -instruksjoner), være del av en gudstjeneste, seminar, eller holdes som egen konsert. Den kan også brukes på folkehøgskoler i undervisning eller som forestillingsprosjekt.

Som leder behøver du ikke ha peil på dans – dette er et «plug and play»- konsept! Din rolle blir å rigge skjerm og trykke på play. Danseinstruksjonsvideoer og alt materiellet ligger på Dance-TV.one. Vi anbefaler å bruke ca. 10 -15 kvelder (á 1 time) med øving for danserne. Det er tre – 3 – danser som skal øves inn. Hver dans øves stort sett inn på ca. 3 timer. Man kan også velge å samarbeide med andre dansegrupper (i andre menigheter) og framføre en dans hver i forestillingen. Vi anbefaler da å ha minst 3 kvelder sammen med innøving av en dans.

  • Enkleste versjonen (ingen deltakelse): Spill av film med dans, musikk, og ferdig innspilte monologer. I praksis: Vis den som kinofilm på storskjerm.
  • Sett den opp med egne dansere: Øv inn dansetrinn med gruppa. Framfør samtidig med avspilling av musikk og ferdig innleste monologer og backdrop (livefilm som kulisse). Eventuelt kan ulike grupper fra ulike menigheter ha felles oppsetning der de framfører en dans hver. Sjekk ut mer på dancetv.one

Priser og tilgang

Forestillingen på film i alle versjoner lastes ned fra www.DanceTV.one Der ligger også alt av undervisningsmateriell for å lære seg dansene. Dette koster ca. 20 kr (2 dollar) uavhengig av om du kun skal laste ned forestillingen som film, eller om du også vil ha instruksjonsfilmene, rekrutteringsfilm for å skaffe dansere, m.m. 

For mer informasjon, kontakt Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no m. 93 44 1915 eller
DanceTV post@dancetv.one m. 958 02 207 eller Håvard Haugland (FriBU) hh@fribu.no

For å søke økonomisk støtte, kontakt Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no med kopi til post@norkr.no

Skroll til toppen