Om Global uke

Global uke er en årlig uke der kirkene belyser moderne slaveri gjennom ulike aktiviteter, sammen og samtidig. Norges Kristne Råd tilrettelegger uka. I 2024 går uka av stabelen 10.-17. november.

Hva?

Global uke er en felles-satsning hvor bredden av norske kirkesamfunn jobber sammen for å bekjempe moderne slaveri. Uka gir mulighet til å lære mer, forankre problematikken i etikk og kristen tro, og se at vi står sammen med mange andre aktører. Uka skal fremme konkrete handlinger som bidrar til både lokal og global positiv endring.

 

Hvorfor?

Medmennesker i vår egen nærhet og rundt om i verden utfører arbeid og tjenester under vilkår som bryter med deres verdighet og grunnleggende menneskerettigheter. Millioner av mennesker lever i vår tids former for slaveri. Dette bryter med vårt menneskesyn og tro. Vi vil belyse uretten og ulikhetene og fremme solidariske og mer bærekraftige måter å leve på for alle. Dette har alltid vært en del av kirkenes oppdrag og samstemmer med Bærekrafts-målenes motto “Ingen skal utelates”. 

Hvem?

Kirker, menigheter og grupper rundt om i landet og fra ulike kirkesamfunn belyser temaet moderne slaveri gjennom å markere Global uke, og at de deler erfaringer og inspirerer hverandre til handling. Hovedmålgruppen er alle aldre blant de som deltar i menigheter og grupper i kirkene, og lokalmiljøene rundt disse. Vi søker også å være en tydelig stemme mot moderne slaveri i det offentlige rom og overfor myndigheter og beslutningstakere.

Se også informasjon om Styringsgruppa for Global uke og sektretariatets ansatte HER

Hvordan?

Lokalt

Det skal være enkelt å markere Global uke. Menigheter og grupper velger selv aktivitet og ambisjonsnivå og temaet kan tas inn i faste aktiviteter.

Ressurser

Norges Kristne Råd utvikler ressursmateriell og kan skaffe besøk av ressurspersoner. Passer ikke uke 46, kan man velge andre tider av året. Alle som deltar oppfordres til å melde inn sin aktivitet.

Undervisning

Norges Kristne Råd tilbyr undervisning i forbindelse med Global uke på folkehøgskoler, høgskoler og festivaler. 

Faginstanser

Styringsgruppa for Global uke  samarbeider med en rekke faginstanser og ressurspersoner som bidrar med kunnskap om moderne slaveri, menneskehandel og hvordan det kan forebygges og bekjempes.

Tilnærming

Styringsgruppa for Global uke ønsker å formidle alle menneskers likeverd og iboende ressurser, og å unngå språkbruk som “offer-gjør” eller stigmatiserer. Vi innser at vi selv er både en del av problemet og løsningene og at vi trenger å arbeide med  våre holdninger og inspirere og lære av hverandre, som individer og som fellesskap. Samtidig er det de først og fremst de med størst makt – som myndigheter og selskaper – som kan endre systemene.

Slaveriet kan bekjempes, men bare ved at alle krefter går sammen om det!

Organisering

Styret i Norges Kristne Råd (NKR) har det overordnede ansvaret og det er Norges Kristne Råd (ved tiltaket Global info) som koordinerer og tilrettelegger for uka. Prosjektleder rapporterer til en Styringsgruppe med representanter fra NKRs medlemskirker og observatører.

Global uke gir også menigheter mulighet til å fremme eget sosialt og diakonalt arbeid. Når mennesker får ivaretatt sine grunnleggende rettigheter som helse, utdanning, økonomi og livs- og naturgrunnlag, er de mindre utsatte for å bli utnyttet. 

Global uke mottar støtte fra Norad, Justis- og beredskapsdepartementet og Kirkens Nødhjelp. 

Styringsgruppen for Global uke våren 2023.

Naomi Curwen

Misjonskirken Norge og styreleder

Vilde Rolstad

Frelsesarmeen

Gry Haugen

Adventistkirken/ADRA

Katarina Sirris Kantonis

Kirkerådet i Den norske kirke

Torgeir Tveter

Metodistkirken

Birgit Vartdal

Caritas Norge og Den katolske kirke

Anne-Kristine B. Wiecek

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Niels Fredrik Skarre

Baptistsamfunnet

Rebeca Jensen

Pinsebevegelsen

Siv Bonde

Kirkens Nødhjelp

Veronica Pålsson

Svenska Kyrkan i Norge

Torhild Breidlid

DIGNI
Elin Sæverås Finnseth (NKR)

Elin F. Sæverås

Norges Kristne Råd prosjektleder
Gjermund Øystese (NKR)

Gjermund Øystese

Norges Kristne Råd
Erhard Hermansen

Erhard Hermansen

Norges Kristne Råd

Bli med - det nytter!

Vil du arrangere Global Uke hos deg? Ønsker du hjelp til hvordan du kan bidra mot moderne slaveri? 

Skroll til toppen