Om Global uke

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR), for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

Tema

Tema for Global uke 2022 er «Moderne slaveri». Menigheter, grupper og organisasjoner over hele landet vil ha søkelys på denne tematikken samtidig og sammen.  I 2022 vil mange arrangementer skje i uke 46 (13. – 20. nov), men det går fint å arrangere noe på andre tider også.

Bli med!

Idéen med Global uke er at menigheter selv er arrangører. Den tar utgangspunkt i aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra egen kapasitet og lyst.

Hva kan dere gjøre?

  • Lær om problemet
  • Ta det inn i bønn – hjemme og i fellesskapet
  • Inkludér temaet i menighetens arbeid
  • Lag eget arrangement, gjerne som tverrkirkelig samarbeid, eller med organisasjoner og andre grupper som engasjerer seg i saken. Dere kan søke om støtte her.

Uka handler om å dele kunnskap, finne motivasjon i kristen tro og å gjøre folk kjent med handlingsalternativer. Global uke er ikke ment å være en «markedsplass» eller innsamlingsarena, men en av de naturlige handlingene – blant flere – kan være å støtte gode prosjekter. For der hvor sårbarhet forebygges og bærekraftige liv styrkes, der minsker risikoen for utnytting og moderne slaveri.

Hvem står bak

Det er kirkesamfunnene i Norges Kristne Råd (NKR) som markerer uka rundt om i landet. NKR formidler kontakt, samordner regionale og nasjonale arrangementer, bidrar med ressursmateriell og økonomisk støtte, og kan tilrettelegge for besøk av ressurspersoner. Global uke drives med støtte fra Norad, Justis- og beredskapsdepartmentet og Kirkens Nødhjelp.

Global uke koordineres av prosjektkoordinator Elin Finnseth Sæverås (Global info) i samarbeid med Styringsgruppa for Global info bestående av
Naomi Curwen (Misjonskirken Norge, styreleder); Petra Kjellen Brooke (Frelsesarmeen); Gry Haugen (Adventistkirken/ADRA); Anders Jordet (Kirkerådet i Den norske kirke); Torgeir Tveter (Metodistkirken); Veronica Pålsson (Svenska Kyrkan i Norge); Birgit Vartdal (Caritas Norge og Den katolske kirke); Anne-Kristine B. Wiecek (Den Evangelisk Lutherske Frikirke); Niels Fredrik Skarre (Baptistsamfunnet); Rebeca Jensen (Pinsebevegelsen); Sven Larsen (Kirkens Nødhjelp); Torhild Breidlid (Digni). Fra Norges Kristne Råd: Elin F. Sæverås (prosjektleder), Gjermund Øystese (kommunikasjonsrådgiver) og Erhard Hermansen (generalsekretær). 

For mer informasjon, kontakt prosjektleder på efs@norkr.no eller tlf. 23 08 13 25.

Kirkene for global rettferdighet – sammen og samtidig!

 

En kommentar til «Om Global uke»

  1. Tilbaketråkk: Global uke 12.-19. nov 2017 | Global uke