Frihetens time

La deg berøre av «Frihetens time» – sanger og tekster om vår tids slaveri og troen på at rettferdigheten en dag vil seire.

«Sterkt, vondt, vakkert og sant. Jeg både smilte, gråt, ba og sang med underveis.»

– en tilhører etter framføring av Frihetens time

En konsertforestilling med lesninger og sanger

I forbindelse med Global uke 2023 settes konserten opp åtte steder. Frihetens time er skrevet av Sindre Skeie (prest og forfatter) og Trond Gilberg (kantor og komponist) på bestilling fra Norges Kristne Råd. Den består av seks stemmer (lesninger) og syv sanger og varer ca. 50 minutter. Konsertene mottar støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, Norad og Den norske kirke.

Se korpartitur med alle sanger og tekster.

Et stykke om utnyttelse, kamp og håp

I musikken og sangene formidles både forbrukerens refleksjoner og de utnyttedes kamp, mørke – og styrke. Stykket løfter også håpet om og troen på en rettferdig framtid og at friheten skal komme «… for lyset fra timen som kommer, skinner på jorden i dag.»
FN anslår at ca. 50 millioner mennesker lever under slaverilignende utnyttelse i verden i dag gjennom for eksempel tvangsarbeid, barneekteskap, tvungen prostitusjon og seksuell tvang, og andre former for tvang. Blant de utnyttede er det flest kvinner og barn. Koronapandemien har forverret forholdene og ført enda flere mennesker ut i utnyttelse. Klimaendringene og krigene som pågår, fører stadig nye personer ut i sårbare situasjoner og med det øker faren for at de kan bli utnyttet. Derfor er verket svært aktuelt.

Frihetens time i NRK radio

I 2021 ble stykket satt opp blant annet som Åpningskonsert under Hovlandfestivalen. Hør hele verket i sending i NRK Radio derfra ned sanger og skuespiller Renate Gjerløw Larsen som hovedsolist i samspill Borg Domkor, musikere og tekstlesere.

Nedenfor kan du se og høre Solist Renate Gjerløw Larsen og kantor Trond Gilberg framføre «Kan Gud forvandle korset» og «Ennå blir natt til morgen»:

To sanger og en tekst framført av Renate G. Larsen og akkompagnert av komponist Trond Gilberg

SE/LYTT TIL 3 MIN SAMMENDRAG med smakebiter fra tekst og sanger


Prest, forfatter og poet Sindre Skeie har skrevet tekstene og kantor og komponist Trond Gilberg står bak musikken og arrangementene. 

Sindre Skeie
Trond Gilberg

Et fleksibelt arrangement

Siden 2019 har forestillingen blitt framført i bl.a. Kristiansand, Stavanger, Oslo, på baptistenes landsmøte og under Arendalsuka. Oppsetningen ble urframført i Fagerborg kirke 8. november 2019, med ulike kor og solister.

Velkommen til å øve den inn med lokale utøvere! Eller bestill artister som kan framføre den i din menighet! Frihetens time kan brukes som en hel oppsetning eller som enkelt-innslag i gudstjeneste, temasamlinger eller lignende. De fleste sangene egner seg også til allsang. 

Ønsker du noter til Frihetens time?

Du kan også få tilsendt noter med arrangementer i følgende ulike versjoner:

  • Kor (SATB) og orgel/piano
  • Kor (SAB) og orgel/piano
  • Enkel melodilinje med tekst og besifring
  • Partitur for orgel, horn, fagott

Skroll til toppen