Inspirasjon til preken og andakt

Her er noen utvalgte tekster som inspirasjon til preken og andakt. Bidra til forankring, styrke og inspirasjon gjennom andakt, refleksjonstekster og prekenressurser.
Her er noen tekster til inspirasjon for preken og andakt. Bidra til forankring, styrke og inspirasjon gjennom andakt og preken.

Finn fem korte opplegg for mandag til fredag bestående av bibelord, kort refleksjon, bønn og forslag til sang

Prekenressurser til søndag 12. og 19. nov.»Vil dere også gå bort?»

Til søndag 12. november, ved Fredrik Krunenes, leder av Etter Kristus -fellesskapene og baptistpastor.

«Et menneske i nød er viktigere enn et ødelagt tak»

Til søndag 19. november, den 25. søndag i Treenighetstiden, ved Annette Dreyer, prest i Den norske kirke, Østre Aker og Haugerud menighet

«Belys»: Shed light! – preken på engelsk

Joanna Udal: Churches together against modern slavery. Sermon inspiration for Global week Sunday service.

«Selv et spebarn bærer med seg hele Guds bilde»

Daniel Joachim Kleiven holdt prekenen i en radiogudstjeneste under Global uke 2021. Vi gjengir den her med tillatelse.


Prekenressurser 2022

Gjemt i det ugjenkjennelige

Prekeninspirasjon v/ Torbjørg Oline Nyli, pastor i Misjonskirken Norge

Kanskje vi også er blinde?

Prekeninspirasjon på Kristi kongedag v/Dag André Kaspersen, prest i Åssiden menighet, Den norske kirke

Leve for noe større

Andakt for ungdom av Marcus T. Vindenes, utsending til Columbia for Misjonskirken Norge og ansatt i Tro og Medier

Drømmer som brast – Josef-fortellinger fra vår tid

En samling tekster og refleksjoner med utgangspunkt i beretningen om Josef i Egypt, i Det gamle testamentet i Bibelen.

Skroll til toppen