Inspirasjon til preken og andakt

Her er noen utvalgte tekster som inspirasjon til preken og andakt. Bidra til forankring, styrke og inspirasjon gjennom andakt, refleksjonstekster og prekenressurser.

Her er noen utvalgte tekster til inspirasjon for preken og andakt. Bidra til forankring, styrke og inspirasjon gjennom andakt og preken.

Nye prekenressurser 2023

Vil dere også gå bort?

Til søndag 12. november, ved Fredrik Krunenes, leder av Etter Kristus -fellesskapene og baptistpastor.

Et menneske i nød er viktigere enn et ødelagt tak

Til søndag 19. november, den 25. søndag i Treenighetstiden, ved Annette Dreyer, prest i Den norske kirke, Østre Aker og Haugerud menighet

«Belys»: Shed light!

Joanna Udal: Churches together against modern slavery. Sermon inspiration for Global week Sunday service.


Prekenressurser 2022

Gjemt i det ugjenkjennelige

Prekeninspirasjon v/ Torbjørg Oline Nyli, pastor i Misjonskirken Norge

Kanskje vi også er blinde?

Prekeninspirasjon på Kristi kongedag v/Dag André Kaspersen, prest i Åssiden menighet, Den norske kirke

Leve for noe større

Andakt for ungdom av Marcus T. Vindenes, utsending til Columbia for Misjonskirken Norge og ansatt i Tro og Medier

Drømmer som brast – Josef-fortellinger fra vår tid

En samling tekster og refleksjoner med utgangspunkt i beretningen om Josef i Egypt, i Det gamle testamentet i Bibelen.

Skroll til toppen