Refleks: Gjør problemet synlig

Bestill vår refleks med «Belys slaveriet» og bær den på sekken eller jakken. Slik bidrar du til å gjøre synlig et skjult problem som krever handling.
Kontakt oss for å bestille refleksen i blågrå eller neongul variant. Pris: Kr. 50 + porto, betalt via Vipps til Norges Kristne Råd.

Ved å bære refleksen med teksten «Belys slaveriet», bidrar du til å kaste lys på at mennesker lever i slaverignende utnyttelse – og at det krever handling.

Vår tids former for slaveri bryter med menneskerettighetene og utestenger mennesker fra et verdig og fritt liv. Vi trenger å kaste lys på moderne slaveri, så vi kan se problemet , at vi alle er forbundet med det og sammen kan gjøre noe med det.

Slik refleksen gjør synlig og hindrer ulykker, vil vi forebygge utnyttelse, stanse menneskelig lidelse og fremme rettferdighet.

Du kan bestille refleksen fra Norges Kristne Råd ved å kontakt oss. Den finnes i blågrå eller neongul variant.
Pris: Kr. 50 + porto. Betales via Vipps til Norges Kristne Råd.

Skroll til toppen