Global uke

Arkiv


Global uke 2019 blir 10.-17. november

Global uke 2019 vil også omhandle moderne slaveri. Sett av datoene i kalenderen nå – og bli med i fellesskapet av menigheter som markerer uka. Ta kontakt med oss om du ønsker råd, tips, eller vil gi innspill til markeringen…

Les mer

Felleskirkelig opprop mot moderne slaveri

Torsdag 22. november overleverte Terje Aadne (styreleder i NKR), generalsekretær Erhard Hermansen og Elin Finnseth Sæverås (prosjektleder i Global Info) et opprop mot moderne slaveri til leder for næringskomiteen Geir Pollestad, medlem i justiskomiteen Petter Eide og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen Jette F. Christensen….

Les mer

Film: Hvor mange slaver jobber for deg?

I samarbeid med VON kommunikasjon, har vi laget en film om moderne slaveri hvor vi stiller spørsmålet «hvor mange slaver jobber for deg»? Filmen kan brukes som en introduksjon til tema moderne slaveri, og gir et godt utgangspunkt for samtale…

Les mer

Hva kan du gjøre?

Tips til hvordan du kan bidra i kampen mot moderne slaveri.

Les mer