Sett mål

Global uke mot moderne slaveri kan markeres på utallige måter. Dere velger ambisjonsnivå og form. Temaet moderne slaveri spenner over mange problemstillinger. Dere kan velge å gjøre det til en generell introduksjon eller velge ut en eller to utnyttelsesformer. Årets motto er “Belys slaveriet”. 

Spørsmål å avklare for målsettingen:

  • Hva ønsker vi å oppnå med å markere Global uke hos oss?
  • Hvem er målgruppe?
  • Hvor mye kjennskap til temaet har de fra før?
  • Hva slags aktivitet vil vi ha og hva er realistisk innenfor vår kapasitet?
  • Hvilken tematisk vinkling velger vi? (Eksempler på avklaringer: Skal vi vektlegge en bestemt type utnyttelsesform og/eller sektor? Skal vi legge vekt på nærmiljøet/Norge – eller andre land? Skal vi vektlegge utnyttelse i byggenæringen eller global vareproduksjon? Eller mest om seksuell utnyttelse?) Sørg for å få med nøkkelfakta, at moderne slaveri angår oss alle og at det både er en lokal og global utfordring.
  • Hvordan få til synergier med vårt diakonale arbeid/internasjonalt arbeid vi støtter?
  • Hvordan kan vi synliggjøre årets motto “Belys slaveriet” i det vi gjør?

Tips! Den minst ressurskrevende måten å markere uka på er:

  • Å be – Bruk gjerne årets bønneressurser en eller flere ganger under uka. Dette er nok til at du kan si at dere er med!
  • Å ta temaet inn i faste arenaer dere har i menigheten eller gruppa: Gudstjeneste, ungdoms- eller konfirmantsamling, kirkekaffe, seniorgruppa osv. Global uke kan med fordel også være tema under stabsmøter der hvor man har det. 

Global uke mot moderne slaveri kan markeres i form av seminar, konsert, forestilling, klesbyttekveld, gatestunt, bilrebus, osv. Slipp kreativiteten løs! Fantasi, tid og ressurser avgjør!  

La ressurspersoner med flerkulturell eller migrantbakgrunn dele sin kjennskap til utnyttelse slik de har sett den i andre land. Flerkulturelt kirkelig nettverk kan bistå.

Trenger du noen å samarbeide med, få besøk,  eller ha flere tips og ideer: Kontakt oss i Norges Kristne Råd!

Skroll til toppen