Sett mål

Global uke kan markeres på utallige måter. Det kan gjøres enkelt! Dere velger ambisjonsnivå og form. Temaet moderne slaveri spenner over mange problemstillinger. Dere kan velge å gjøre det til en generell introduksjon eller velge ut en eller to utnyttelsesformer. Årets motto er “Belys slaveriet”(link). 

Spørsmål å avklare for målsettingen:

  • Hva ønsker vi å oppnå med å markere Global uke hos oss?
  • Hvem er målgruppe?
  • Hvor mye kjennskap til temaet har de fra før?
  • Hva slags aktivitet vil vi ha og hva er realistisk innenfor vår kapasitet?
  • Hvilken tematisk vinkling velger vi? Type utnyttelsesform og sektor? Vekt på nærmiljøet/Norge – eller i andre land? Mest om utnyttelse til arbeid i byggenæring eller global vareproduksjon? Eller mest om seksuell utnyttelse? Sørg uansett for å få med nøkkelfakta, at det angår oss og at moderne slaveri både er en lokal og global utfordring.
  • Hvordan få til synergier med vårt diakonale arbeid/iinternasjonalt arbeid vi støtter?
  • Hvordan kan vi synliggjøre årets motto “Belys slaveriet” i det vi gjør?

Tips! Den minst ressurskrevende måten å markere uka på er 

  • Å be! Bruk gjerne årets bønneressurser(link) en eller flere ganger under uka. Dette er nok til at du kan si at dere er med!
  • Ta temaet inn i faste arenaer dere har i menigheten eller gruppa: Gudstjeneste, ungdoms- eller konfirmantsamling, kirkekaffe, seniorgruppa, stabsmøtet, o.l. 

Uka kan markeres som seminar, konsert, forestilling, klesbyttekveld, gatestunt, bilrebus, osv. Slipp kreativiteten løs! Fantasi, tid og ressurser avgjør!  

La personer med flerkulturell eller migrantbakgrunn dele sin kjennskap til utnyttelse slik de har sett den i andre land som f. eks. Ukraina og andre europeiske land, Burma, Syria, Etiopia, Eritrea,  Filippinene osv. Vårt flerkulturelt kirkelig nettverk kan bistå.

Trenger du noen å samarbeide med, få besøk,  eller ha flere tips og ideer: kontakt oss!

Scroll to Top