Årets materiell 2022

Finn mer om årets motto og last ned det du trenger for Global uke 2022.

Årets tema: Belys slaveriet!

Motto for årets uke er «Belys slaveriet Mottoet sikter til at utnyttelse ofte skjer i det skjulte, i mørket: Det er forbudt i alle land å utnytte andre under slaverilignende vilkår.  Likevel skjer det i stort omfang og ofte utenfor offentlighetens lys.

Vi trenger å BE om at andre menneskers smerte opplyser og berører oss. Vi vil BELYSE strukturer og tankegods bygd på utnyttelse, som vi dessverre er en del av. Vi vil be om at Guds kjærlighet kan virke gjennom menneskers gode handlinger – så de som utnyttes klarer å bryte ut, og kan oppnå frihet og verdige livsvilkår. Og at systemer og strukturer blir bærekraftige og til beste for alle.

Vi vil vi kaste LYS, ikke bare på problemet men på løsningene som fører oss alle til en mer rettferdig verden. Bli med og BELYS dere også!

Søk om støtte

Vi støtter lokale initiativ økonomisk

Finn inspirasjon til preken og andakt

Årets inspirasjonstekster

Aktuelle ressurser

Dramaverktøyet «Stopp utnyttelsen!»
Aktiviteter & samtaleopplegg

Dramaverktøyet «Stopp utnyttelsen!»

«Stopp utnyttelsen!» er et dramaverktøy for ungdom (14-20 år). Ved hjelp av øvelser hentet fra bildeteater, får de unge innføring i vår tids slaveri, grunnårsaker og hva vi kan gjøre. Et særlig søkelys rettes på tekstilindustrien.

Se ressursen

Slik markerer du Global uke, steg-for-steg

Sett mål

Planlegg

Promoter

Gjennomfør

Evaluer

Scroll to Top