Hvorfor er vi med?

Vi har spurt noen av de som har vært aktive i Global uke de siste årene om hvorfor de er med:

«Engasjementet mot moderne slaveri har rot i vår tro. Det kjennes naturlig og riktig og det er en forpliktelse, sier Niels Fredrik Skarre, leder i menighetsrådet i Drammen baptistmenighet, når han (i filmen nedenfor) forklarer hvorfor og hvordan de i flere år har markert Global uke i sin by.

«Det er vårt ansvar som kirke å snakke sant om livet, også når urettferdighet rår.» Det sier prest i Domkirken i Oslo, Valborg Orset Stene. I tre år på rad har de løftet menneskehandel og moderne slaveri i gudstjeneste og kirkekaffe under Global uke. «Sammen vil vi våge å høre det vi ikke vil høre… at moderne slaveri skjer rett i vår nærhet, midt i vår by. Og gjennom å dele kunnskap, bønn og salmer, får vi nytt håp og ny tro.»

Nils Fredrik Skarre om Global uke
Valborg Orset Stene om Global uke
Skroll til toppen