Hvorfor er vi med?

Vi har spurt noen av de som har vært aktive i Global uke de siste årene om hvorfor de er med på markeringen.