Tema: Moderne slaveri

 

Hva er moderne slaveri?

Moderne slaveri brukes her som et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen. Her finner du en Power Point presentasjon: .Moderne Slaveri – en innføring

Menneskehandel står særlig sentralt i denne forståelsen. Norske myndigheter definerer menneskehandel som «det å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.»

Moderne slaveri frarøver mennesker grunnleggende rettigheter. Det er også en alvorlig hindring for utvikling og bærekraftig liv. Derfor er det tatt inn i FNs nye utviklingsmål mot 2030 og nevnes spesifikt under mål 8 om «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» (pkt. 8.7)  og mål 5 om likestilling: «Avskaffe tvangsgifte, menneskehandel og kjønnslemlesting». Avvikling av og forebygging av slaveri er særlig relevante for oppnåelse av mål nr. 10 (utjevne ulikhet), nr. 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), nr. 16 (fred og rettferdighet) og nr. 17 (samarbeid).

Den sårbare situasjonen som flyktninger og migranter befinner seg i, gjør dem særlig utsatte for menneskesmugling, menneskehandel, seksuell og annen vold og frihetsberøvelse, forskjellsbehandling på arbeidsplassen og mistenksomhet fra beboere i det nye landet.

Handel med mennesker er forbudt i Norge, jfr. straffelovens § 257 og 258. Denne bygger på viktige internasjonale konvensjoner og dokumenter:
*FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet (2000)
*FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn(Palermoprotokollen 2000). Her er også den mest anerkjente definisjonen av menneskehandel.
*Europarådets konvensjon av 3. mai 2005(tilsluttet av Norge i 2008).
*I november 2015 sluttet Norge seg til tilleggsprotokollen til konvensjonen om tvangsarbeid registrert i FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Norge er land nr. to i verden som har sluttet seg til denne nye protokollen.

Urettferdighet med enormt omfang
Moderne slaveri er en av vår tids største eksempler på global urettferdighet og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I en felles rapport fra 2017 anslår ILO (FNs arbeidsorganisasjon) og Global Slavery Index at 40.3 millioner mennesker lever i en eller annen form for slaveri. Av disse er 25 millioner ofre for tvangsarbeid, mens 15 millioner lever i tvangsekteskap.  Kort oppsummering av rapporten finner du her.

En av fire blant ofrene er barn. Og tre av fire er kvinner og jentebarn.  Mangel på likestilling og kjønnsbasert vold er derfor en viktig del av bildet (lær mer om kjønnsbasert vold her).
Et økende antall menn og gutter havner også i slaveri, spesielt blant innen tvangsarbeid. Virksomheten foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store.

Menneskehandel og slaveri forekommer også i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. . Årlig mottar politiet 250-300 anmeldelser, men dette gir ikke et representativt bilde av forholdene. Det er enighet om at mørketallene er store. Noe av problemet er at ofre ikke våger å anmelde av frykt for represalier eller av mangel på tillit til politi og rettsvesen, basert på erfaringer fra de landene de kommer fra og ett så få menneskehandelsaker i Norge ender med rettskraftig dom. ILO hevder at opptil 9000 personer kan leve i slaveri i Norge, men det knytter seg usikkerhet til dette tallet. Mer om utfordringer i Norge og for norsk næringsliv kan du lese her.

Lukrativ virksomhet
Til forskjell fra narkotika kan mennesker selges gjentatte ganger. International Labour Organization (ILO) beskriver slavearbeid som den største kriminelle økonomien globalt med en årlig inntekt på 150 milliarder dollar.

Kompleks og sammensatt
Moderne slaveri og handel med mennesker utgjør en kompleks vev av ofre, bakmenn og deres nettverk, «kjøpere» som skaper og opprettholder etterspørsel, lovverk om migrasjon og arbeid. Det finnes et vell av organisasjoner og offentlige og private instanser som forsøker å hjelpe ofre, ta bakpersoner og forebygge. Faginstanser som GRETA (Europarådets oppfølgingsorgan på menneskehandel) og andre etterlyser bedre koordinering, styrket kompetanse og helhetlig arbeid som tar bedre høyde for kompleksiteten.

Skille mellom menneskehandel og menneskesmugling
Det er viktig å skille mellom menneskehandel og menneskesmugling. Begge er kriminelle forhold, men har ulike formål. Menneskesmugling handler om å forflytte mennesker ulovlig over landegrenser, og er et brudd mot en stats suverenitet. Den kan gli over i menneskehandel, når den innebærer en form for utnytting i tjeneste, gjeldsforhold eller vinning. Den utgjør brudd mot en persons frihet og integritet. Det engelske ordet trafficking brukes tidvis om begge tilfeller, men referer til forflytting av mennesker med en intensjon om utnytting. «Trafficking» betegnet opprinnelig handel med illegale varer (narkotika, våpen), men er i økende rad brukt om handel med mennesker.

Grunnårsaker: Fattigdom og krenkelse av rettigheter
Fattigdom er den viktigste driveren til at menneske blir ofre.  Det kan handle om mangel på inntekt eller arbeid, ansvar for en stor familie, utarmede naturressurser, eller krig og konflikt. I sum handler det om at grunnleggende rettigheter ikke blir ivaretatt og at mennesker befinner seg i sårbare situasjoner der de lett blir bytte for utnyttelse og slaveri.  Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene. Arbeid for bærekraftig utvikling er derfor den viktigste måten å bekjempe slaveri på. FNs nye bærekraftsmål er viktige instrument i dette arbeidet.

2018 Fakta- og handlingsark (A4-størrelse) til utdeling under arrangementer. POWER POINT: Moderne Slaveri – en innføring (utarbeidet av Global uke v/Elin Sæverås).

Anbefalte lenker
Internasjonale: ILO (FNs særorgan for arbeidsliv: fagstoff, filmer, m.m. om tvangsarbeid, sextrafficking, barnearbeid, m.m.); Anti-Slavery (eldste anti-slaveri organisasjon med base i England); UNICEF og FN-sambandet (faktastoff: søk på «menneskehandel» eller «moderne slaveri»); Walk Free Foundation (forebygging og oppfølging);  Global Slavery Index (kartlegger omfang); FNs spesialrapportør for menneskerettighetsbrudd knyttet til menneskehandel

Film fra the FreedomFUnd (5 min) : Introduksjon til moderne slaveri (på engelsk)

Norske nettsteder og organisasjoner 
Politiet og Koordineringsenheten mot menneskehandel
Ny fellesrappot fra Raftotstiftelsen, Initativ for Etisk Handel og Advokatforeningen om behovet for en norsk slaverilov finner du her.
Frelsesarmeens nettside om trafficking med film (Frelsesarmeen driver informasjonsarbeid, Filemon safe-house for personer utsatt for tvangsarbeid; traumebehandling av ofre for sex-trafficking.
ROSA(Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) og ROSA-prosjektets: Nasjonale hjelpetelefon Tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel og alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål.
Kirkens Bymisjon (Nadheim, Albertine, Lauras hus m.fl. ofre for sex-trafficking)
Redd Barna; bl.a. om mindreårige flyktninger og asylsøkeres utnyttet i Norge
Rett til å bli sett (Røde Kors Oslo sitt prosjekt mot tvangsarbeid og alternativ sysselsetting)
Hope for Justice (forebygging, oppfølging av ofre)
A21 Norge (forebygging, beslutningspåvirkning)
Framtiden i våre hender (etisk forbruk/produksjon; forbrukertips)
Initiativ for etisk handel (etisk handel blant norske næringslivsaktører)
Fair Trade Norge (merkeordning for rettferdig handel)
lightup (undervisning og forebygging, særlig blant ungdom/unge voksne)
moderneslaveri.no (samleside utviklet av SubChurch/EtterKristus)

Aktuelle reportasjer og rapporter fra Norge og om norsk næringsliv
«De sa du må» (Redd Barnas rapport om barn i Norge utsatt for menneskehandel)
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel statusrapport 2017 (politidirektoratet)
«Skyggebarna» (Dagbladet om mindreårige flyktninger i tvangsarbeid i Norge )
«De gjør Norge billig» (Framtiden i våre hender, om kles- og skoindustri)

Lurer du på noe eller har du kommentarer? 
Vi bidrar gjerne!  Ta kontakt med Elin Sæverås efs(a)norkr.no .  Tlf. 23 08 13 25.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere like this: