Fakta om moderne slaveri

Hva er moderne slaveri?

For kort oppsummering av fakta og hva man kan gjøre – se vårt fakta- og handlingshefte

Klikk deg gjennom e-læringsverktøy fra Frelsesarmeen og få en innføring i problematikken

Moderne slaveri brukes ofte som et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Menneskehandel står særlig sentralt i denne forståelsen og er den juridiske betegnelsen som ofte benyttes i norsk kontekst. Norske myndigheter definerer menneskehandel som «det å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.» (Regjeringens handlingsplan).

Moderne slaveri frarøver mennesker grunnleggende rettigheter. Det er også en alvorlig hindring for utvikling og bærekraftig liv. Derfor er det tatt inn i FNs nye utviklingsmål mot 2030 og nevnes spesifikt under mål 8 om «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» (pkt. 8.7)  og mål 5 om likestilling: «Avskaffe tvangsgifte, menneskehandel og kjønnslemlesting». Avvikling av og forebygging av slaveri angår særlig oppnåelse av mål 10 (utjevne ulikhet), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 16 (fred og rettferdighet) og 17 (samarbeid).

Den sårbare situasjonen som flyktninger og migranter befinner seg i, gjør dem særlig utsatte for menneskesmugling, menneskehandel, seksuell og annen vold og frihetsberøvelse, forskjellsbehandling på arbeidsplassen og mistenksomhet fra beboere i det nye landet.

Koronapandemien
Covid-19 har ført til økt utnyttelse av allerede utsatte samfunnsgrupper. Les mer om koronaens virkning HER.

Urettferdighet med enormt omfang
Moderne slaveri er en av vår tids største eksempler på global urettferdighet og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I en felles rapport anslår ILO (FNs arbeidsorganisasjon) og Global Slavery Index at 40.3 millioner mennesker lever i en eller annen form for slaveri. Av disse er 25 millioner ofre for tvangsarbeid, mens 15 millioner lever i tvangsekteskap. Utnyttelsen foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store. Kort oppsummering av rapporten finner du her.

En av fire blant ofrene er barn. Og tre av fire er kvinner og jentebarn.  Mangel på likestilling og kjønnsbasert vold er derfor en viktig del av bildet (mer om kjønnsbasert vold her). Et økende antall menn og gutter havner også i grov utnyttelse, spesielt i tvangsarbeid.

Menneskehandel og slaveri forekommer også i Norge. Finn ut mer på samlesiden menneskertilsalgs.no
Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. . Årlig mottar politiet 250-300 anmeldelser, men dette gir ikke et representativt bilde av forholdene. Det er enighet om at mørketallene er store. Noe av problemet er at ofre ikke våger å anmelde av frykt for represalier eller av mangel på tillit til politi og rettsvesen, basert på erfaringer fra landene de kommer fra og at få menneskehandelsaker i Norge ender med en rettskraftig dom.
ILO hevder at opptil 9000 personer kan leve i slaveri i Norge, men det knytter seg usikkerhet til tallet.
Mer om utfordringer i Norge og for norsk næringsliv kan du bl.a. lese her.

Lukrativ virksomhet
Til forskjell fra narkotika kan mennesker selges gjentatte ganger. International Labour Organization (ILO) kaller tvangsarbeid for den største globale kriminelle økonomien med årlig inntekt på 150 milliarder dollar.

Grunnårsaker: Fattigdom og krenkelse av rettigheter
Fattigdom er den viktigste driveren til at menneske blir ofre.  Det kan handle om mangel på inntekt eller arbeid, ansvar for en stor familie, utarmede naturressurser, eller krig og konflikt. I sum handler det om at grunnleggende rettigheter ikke blir ivaretatt og at mennesker befinner seg i sårbare situasjoner der de lett blir bytte for utnyttelse og slaveri.  Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene. Arbeid for bærekraftig utvikling er derfor den viktigste måten å bekjempe slaveri på. Bærekraftsmålene er viktige fellesinstrument i dette arbeidet.

Norge og lovverk
Handel med mennesker er forbudt i Norge, jfr. straffelovens § 257 og 258. Denne bygger på viktige internasjonale konvensjoner og dokumenter:
*FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet (2000)
*FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn(Palermoprotokollen 2000). Her er også den mest anerkjente definisjonen av menneskehandel.
*Europarådets konvensjon av 3. mai 2005(tilsluttet av Norge i 2008).
*I november 2015 sluttet Norge seg til tilleggsprotokollen til konvensjonen om tvangsarbeid registrert i FNs arbeidsorganisasjon (ILO) som nr. to i rekken av stater tilsluttet til denne nye protokollen.
I tillegg er det andre norske lover og paragrafer som berører temaet, f. eks. regnskapsloven, arbeidsmiljøloven, lov om offentlige anskaffelser, o.fl.

Kompleks og sammensatt
Moderne slaveri og handel med mennesker utgjør en kompleks vev av ofre, bakpersoner og deres nettverk, «kjøpere» som opprettholder etterspørsel, lovverk om migrasjon og arbeid. Det finnes et vell av organisasjoner og offentlige og private instanser som forsøker å hjelpe ofre, ta bakpersoner og forebygge. Faginstanser som GRETA (Europarådets oppfølgingsorgan på menneskehandel) etterlyser bedre koordinering, styrket kompetanse og helhetlig arbeid som tar bedre høyde for kompleksiteten.

Menneskehandel og menneskesmugling
Det er viktig å skille mellom menneskehandel og menneskesmugling. Begge er kriminelle forhold, men har ulike formål. Menneskesmugling handler om å forflytte mennesker ulovlig over landegrenser, og er et brudd mot en stats suverenitet. Den kan gli over i menneskehandel, når den innebærer en form for utnytting i tjeneste, gjeldsforhold eller vinning. Den utgjør brudd mot en persons frihet og integritet. Det engelske ordet trafficking brukes tidvis om begge tilfeller, men referer til forflytting av mennesker med en intensjon om utnytting. «Trafficking» betegnet opprinnelig handel med illegale varer (narkotika, våpen), men er i økende rad brukt om handel med mennesker.

Anbefalte lenker
Internasjonale: 
Innføring i problemfeltet finner du bl.a. hos IFR; ILO (FNs særorgan for arbeidsliv: fagstoff, filmer, m.m. om tvangsarbeid, sextrafficking, barnearbeid, m.m.); Anti-Slavery (eldste anti-slaveri organisasjon med base i England);  UNICEF og FN-sambandet (faktastoff: søk på «menneskehandel» eller «moderne slaveri»); Walk Free Foundation (forebygging og oppfølging);  Global Slavery Index (kartlegger omfang); FNs spesialrapportør for menneskerettighetsbrudd knyttet til menneskehandel. Film fra the FreedomFund (5 min) : Introduksjon til moderne slaveri (på engelsk).

Norske nettsteder og organisasjoner 
Den nasjonale hjelpetelefon drives av ROSA(Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) og tilbyr bistand i hele Norge og hele døgnet, til personer utsatt for menneskehandel og alle som er i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål.
Samleside om forhold i Norge: www.menneskertilsalgs.no
Andre offentlige sider: Politiet og Koordineringsenheten mot menneskehandel, www.handlehvitt.no
Raftotstiftelsen, Initativ for Etisk Handel og Advokatforeningen om behovet for en norsk slaverilov: her.
Frelsesarmeen om trafficking  Driver informasjonsarbeid, Filemon Safe House ; Migrasjonssentrem.m.
Caritas Ressurssentrene veileder og bistår migrantarbeidere og au pairer som kommer til Norge
lightup Norway: undervisning og forebygging blant ungdom/unge voksne, bl.a. om seksuell utnyttelse
Kirkens Bymisjon : Nadheim, Albertine, Lauras hus m.fl. for personer utnyttet i sex-handel
Redd Barna bl.a. om mindreårige flyktninger og asylsøkeres utnyttet i Norge
Rett til å bli sett (Røde Kors Oslo sitt prosjekt mot tvangsarbeid og alternativ sysselsetting)
Hope for Justice (forebygging, oppfølging av ofre)
A21 Norge (forebygging, beslutningspåvirkning, Walk for freedom)
Framtiden i våre hender (etisk forbruk/produksjon; forbrukertips)
Initiativ for etisk handel (etisk handel blant norske næringslivsaktører)
Fair Trade Norge (merkeordning for rettferdig handel)

Aktuelle reportasjer fra Norge og om norsk næringsliv
«Må hjelpe stadig flere ofre i Norge – selv under koronapandemien» (ROSA-leder forteller)
«De sa du må» (Redd Barnas rapport om barn i Norge utsatt for menneskehandel)
Status 2020 fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (politidirektoratet)
«Skyggebarna» (Dagbladet om mindreårige flyktninger i tvangsarbeid i Norge )
«De gjør Norge billig» (Framtiden i våre hender, om kles- og skoindustri)

Lurer du på noe eller har du kommentarer? 
Vi bidrar gjerne!  Ta kontakt med Elin Sæverås efs(a)norkr.no .  Tlf. 23 08 13 25.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..