Veileder om menneskehandel i Norge

Veilederen om menneskehandel fra Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM) i politiet gir viktige fakta og oversikt

Forklarer menneskehandel

Veilederen forklarer hva menneskehandel er, beskriver kjennetegn på utnyttelse, utsatte personers rettigheter og hva lovverket sier. Den gir også råd om råd om hvor man kan få veiledning og hjelp, og hvilke instanser som har ansvar for hva. Den er gratis og nedlastbar.

Barn og mindreårige

Det som gjelder for barn og mindreårige spesielt, er skilt ut i egne avsnitt. Barn og mindreårige i Norge har særskilte rettigheter og det å utnytte denne gruppen er særlig alvorlig og gir strengere straff.

Nyttige råd for fagfolk – og frivillige

Veilederen er nyttig for alle som i sitt arbeid eller frivillige engasjement er i kontakt med mennesker i sårbare livssituasjoner og lurer på om det kan handle om menneskehandel. Den er fin å lese eller slå opp i også for de som vil lære mer og hvilke instanser som gjør hva i landet.
Og ikke minst hvilke rettigheter utsatte grupper har.

Hvem er KOM?

Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM) er plassert i Politidirektoratet og skal etter mandat fra Jusits- og beredskapsdepartementet koordinere myndighetenes arbeid mot menneskehandel. Les mer om KOMs viktige funksjon og deres rapporter.

Skroll til toppen