Promoter

Lag informasjon om planlagte aktiviteter og tilpass både til målgruppa og til ulike kanaler. Knytt det gjerne til aktuelle saker om utnytelse, svart arbeid, flyktninger, etisk handel el.l.

Internt

  • Informer kolleger og frivillige om planene i møter og i lunsjen, få det inn i kalender, kunngjøringer, og arrangementsoversikter, intranett, o.l.
  • Heng opp plakat i på synlig sted i lokalet/fellesarealer 

Eksternt

  • Del og spre info om arrangementet i sosiale medier, gjerne først i god tid, deretter med økt intensitet noen dager før
  • Be ledere og evt. lokale “kjendiser” om å spre det i sine kanaler, gjerne med begrunnelse om hvorfor arrangementet er viktig
  • Benytt årets Global uke profilmateriell (temabilder, webbanner, logo o.l. – link) sammen med det dere selv pleier bruke. Slik viser dere at det deres aktivitet og samtidig del av uka.
  • Skal dere ha besøk av en ressursperson, kan dere spørre vedkommende om å dele arrangementet på sin egen facebook-side
  • Tips gjerne lokalavisen i forkant av planlagt(e) arrangement. Hovedmomenter finner du under ressursmateriell, tilpass saken med deres spesifikke informasjon.
  • Tips oss i NKR om planene, så bidrar vi til å spre videre.
  • NKR legger også ut generelt stoff om moderne slaveri i tiden fram mot og under selve uka. Del gjerne dette og vis til deres egne planer. 

Savner du noe til promoteringen? Kontakt vår kommunikasjonsrådgiver.

Skroll til toppen