Promoter

Lag informasjon om planlagt aktivitet tilpasset målgruppa og kanal (nettside? Insta? Facebook? Tiktok? ) Knytt det gjerne til aktuelle saker om utnytelse, svart arbeid, flyktninger, etisk handel el.l.

Opprett event(er) i menighetens/gruppas Sosiale Medier -kanal

Internt

  • Informer kolleger og frivillige om planene i møter og i lunsjen, få det inn i kalender, kunngjøringer, og arrangementsoversikter ,intranett, o.l.
  • Heng opp plakat i på synlig sted i lokalet/fellesarealer 
  • Tips oss i NKR om planene, så bidrar vi til å spre videre

Eksternt

  • Sørg for god informasjon på deres egne nettsider, kalender o.l.
  • Del og spre i SoMe, gjerne først i god tid, deretter med økt intensitet noen dager før
  • Be ledere og evt. lokale “kjendiser” om å spre det i sine kanaler, f. eks. med begrunnelse om hvorfor viktig
  • NKR legger også ut generelt stoff om moderne slaveri i tiden fram mot og under selve uka. Del gjerne dette og vis til deres egne planer. 
  • Skal dere ha besøk, be ressurspersonen å dele event og bilde og si “jeg gleder meg til…” el.l.
  • Benytt årets Global uke profilmateriell (temabilder, webbanner, logo o.l. – link) sammen med det dere selv pleier bruke. Slik viser dere at det deres aktivitet og samtidig del av uka..
  • Tips lokalavisa i forkant. Hovedmomenter finner du i PM HER,, tilpass den med deres spesifikk informasjon.

Savner du noe til promoteringen? Kontakt vår kommunikasjonsrådgiver.

Skroll til toppen