Planlegg

  • Hvem har hovedansvar i planlegging og gjennomføring? 
  • Hvem vil vi samarbeide med internt og eksternt? Trenger vi en arbeidsgruppe?
  • Fastsett dato, type arena og tidsramme/klokkeslett 
  • Kartlegg hvilke ressurser som er aktuelle å bruke
  • Hva trengs til aktiviteten vil gjøre? (Forberedelser, økonomi, logistikk)
  • Er det ønskelig med besøk av (en) ressursperson(er) til å formidle kunnskap, holde preken, fremføre en forestilling?
  • Hent tips eller bestill ressurspersoner via Norges Kristne Råd. Eller inviter noen med kjennskap til tematikken fra lokale myndigheter eller sosiale aktører  i nærområdet.
  • Bestill fysisk materiell: Fakta-& handlingsheftet, reflekser, Dramaverktøyet, annet, helst minst fire uker i forkant. Bestilles fra post@norkr.no (med efs@norkr.no i kopi) 
  • Søk om økonomisk støtte: Forklaring og søknadsskjema finner du HER
  • Husk å registrer ditt arrangement: Om det er en stor eller liten markering, la din lokale markering bli synlig i det nasjonale fellesskapet.
Skroll til toppen