Planlegg

  • Hvem har hovedansvar i planlegging og gjennomføring? 
  • Hvem vil vi samarbeide med internt og eksternt? Trenger vi en arbeidsgruppe?
  • Fastsett dato, type arena og tidsramme/klokkeslett 
  • Kartlegg ressurser (link) som er aktuelle å bruke evt. andre
  • Hva behøves til aktiviteten vil gjøre? (klargjøring, økonomi, samkjøring)
  • Ønskes besøk av ressursperson til å formidle kunnskap, preken, ha en forestilling?
  • Hent tips eller bestill ressurspersoner via Norges Kristne Råd. Eller inviter noen med kjennskap til tematikken fra lokale myndigheter eller sosiale aktører  i nærområdet.
  • Bestill fysisk materiell: fakta-& handlingsheftet, reflekser, Dramaverktøyet, annet, helst minst fire uker i forkant. Bestilles fra post@norkr.no (med efs@norkr.no i kopi) 
  • Søk om økonomisk støtte: Forklaring og søknadsskjema HER
  • Husk å registrer ditt arrangement: La din lokale markering bli synlig i det nasjonale fellesskapet – Om det så «bare» er å at dere ber for tematikken i gudstjenesten.
Scroll to Top