Søk om støtte

Din menighet kan søke om støtte

Behov økonomisk støtte til å gjennomføre aktiviteter under Global uke? Din menighet/gruppe kan søke og få  kr. 1000 – 20 000 pr. arrangement (ev. mer, avhengig av rekkevidde m.m.).

Norges Kristne Råd (NKR) fordeler midler til informasjonsarbeid om moderne slaveri og globale rettferdighetsspørsmål fra Norad og Justis- og beredskaps-departementet. Midlene kan gå til å dekke reise (i Norge), honorar for ressursperson/artist, leie av utstyr eller lokaler, mat, materiell, trykking, osv.

NKR kan bidra med å skaffe ressurspersoner. Det er en fordel om aktiviteten også knytter an til FNs bærekraftsmål.

Eksempler på aktiviteter det kan gis støtte til – det kan skje digitalt eller fysisk:

 • Temagudstjeneste (gjerne økumenisk) om utnyttelse, menneskeverd, bærekraft. Hvorfor skal kirkene bry seg? «Mennesket ikke til salgs»; «Ingen skal utelates», osv.
 • Konfirmantgudstjeneste: «Det kunne vært oss».
 • Temakvelder eller stabsmøte med søkelys på:
  – etisk produksjon: Hvem plukket teen min? Er mobilen min slavefri?
  – moderne slaveri i Norge og verden: Hvilken rolle spiller jeg og hva kan jeg gjøre?
 • Konsert mot menneskehandel – for menneskelig verdighet, f. eks. med framføring av Frihetens time
 • Fotoutstilling, kunst- eller tegneserieverksted, f. eks. «Hva er et menneske verdt?»
 • «Gatedrama» eller «stunt» for å synliggjøre moderne slaveri, menneskehandel el. l.
 • Konfirmant-/ungdomskveld med film, mat og samtale og besøk av ressursperson
 • «Mini-skole» eller webinar om slaveri og menneskehandel i menigheten
 • Byttedag, Gjenbruksmotevisning og innslag om (u)etisk produksjon.
 • Film- og samtalekveld om svart arbeid og tvangsarbeid, eller pornoindustri og menneskehandel –
  Hva kan vi gjøre? osv. osv.

Kriterier for støtte:

 • Som hovedregel skal det søkes i forkant av et arrangement/en aktivitet.
 • Etter gjennomført aktivitet leveres en rapport på utfylt Rapportskjema og et enkelt regnskap med bilag.
 • Ubenyttede midler tilbakeføres til Norges Kristne Råd.
 • Det gis ikke støtte til arrangementer som primært har til formål å samle inn penger.
 • Det gis normalt ikke støtte til reiser ut fra Norge til andre land,
  men reiser innenlands eller støtte til besøk fra Sør kan vurderes.

Last ned Global uke 2021 søknadsskjema, fyll inn og send til efs@norkr.no
(postadresse: Global info, Norges Kristne Råd, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo).

Søknadsfrister 2021? Søknader behandles fortløpende. For beløp over kr. 5000 behandles søknad i Styringsgruppa for Global uke.

Lurer du på noe rundt søknaden eller om Global uke? Kontakt oss gjerne  på tlf. 23 08 13 25 eller send mail til efs@norkr.no med kopi til post@norkr.no .

%d bloggere liker dette: