Søk om støtte

Din menighet kan søke om støtte

Behov for økonomisk støtte til å gjennomføre aktiviteter som tar opp temaet moderne slaveri? Aktiviteten kan skje i forbindelse med Global uke, før eller innen utgangen av 2017.
Din menighet/gruppe kan søke og motta mellom kr. 5000 og 10 000 pr. arrangement.
Norges Kristne Råd distribuerer midler fra Norad øremerket  informasjonsarbeid om globale spørsmål.  Pengene kan gå til å dekke lokale reiser i Norge, honorar for ressursperon/artist; leie av utstyr/lokaler; mat; infomateriell; osv.

Eksempler på aktiviteter det kan gis støtte til:

 • Økumenisk gudstjeneste om menneskehandel og menneskeverd med besøk av ressursperson, gjest eller artist
 • «Mennesker ikke til salgs«-gudstjeneste i forbindelse med Reformasjon 2017-markeringen.
 • Temagudstjeneste om slaveri, utnytting, menneskerettigheter (f. eks. med bruk av Josef-fortellingen i GT).
 • Temakveld om slaveri og utnytting av mennesker i sårbare situasjoner, med referanse det globale Sør og flyktningsituasjonen i Norge: Hva kan menigheter og enkeltpersoner gjøre?
  Evt. med kobling til misjons-  eller diakonalt prosjekt.
 • Konsert mot utnytting av mennesker med appell og info om arbeid mot slaveri
 • Foto- eller kunstutstilling; plakat- eller  tegneserieverksted, for eksempel med motto  «Hva er et menneske verdt?»
 • «Gatedrama» eller «stunts» for å synliggjøre moderne slaveri el menneskehandel .
 • Konfirmant- eller ungdomskveld med visning av Sweat Shop 2, mat og samtale.
 • «Mini-skole» om slaveri og menneskehandel i menigheten
 • «Rettferdig handel»-kveld med fokus på tekstil- eller skoindustri, klesbytte-kveld eller motevisning i samarbeid med Others/Fretex, Initativ for etisk handel, Framtiden i våre hender el.l.
 • Film og samtalekveld om svart arbeid, «levelønn» og hva kan vi gjøre?

Husk at NKR kan bistå med å skaffe ressurspersoner til å arrangementet deres! Kriterier for støtte:

 • Som hovedregel skal det søkes i forkant av et arrangement.
 • I etterkant leveres en kort rapport sammen med spesifisert regnskap.
 • Ubenyttede midler tilbakeføres i sin helhet til Norges Kristne Råd.
 • Det gis i liten grad støtte til arrangementer som har til hovedformål å samle inn penger.
 • Det gis normalt ikke støtte til reiser fra Norge til andre land, men støtte til besøk fra Sør eller reiser lokalt i Norge i forbindelse med informasjonsarbeid kan vurderes.

Søknadsskjemasendes til efs@norkr.no eller pr. post til Global info, Norges Kristne Råd, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo. Styret for Global info behandler søknader over kr. 5000. Søknadsfrister i 2017: 1.mai (ny frist, utsatt fra 1.april); 1. juni; 15. september og 1. november.

Lurer du på om du kan søke eller har du andre spørsmål om Global uke eller om moderne slaveri?  Kontakt oss gjerne! Tlf, 23 08 13 25. E-post: efs@norkr.no

%d bloggere like this: