Grønne menigheter, etisk handel og miljø

En guide som hjelp til å arbeide for flere grønne menigheter og menigheter som har retningslinjer for etisk handel.

Forslag til videre oppfølging av etikk, etisk handel og miljø.

Norges Kristne Råd sto i perioden 2008 – 2016, sammen med Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke, bak samarbeidsprosjektet «Skaperverk og bærekraft – et kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn».

Som en oppfølging av dette, sier NKRs handlingsplan 2017-19 bl.a. at man skal «arbeide for flere grønne menigheter og menigheter som har retningslinjer for etisk handel.»

På bakgrunn av dette ba styret i styremøte februar 2018 (sak 22/18) staben om å invitere medlemskirkene til en arbeidsgruppe som, sammen med KNIF, skulle utarbeide et forslag til hvordan dette kan følges opp av både kirkesamfunn og menigheter i praksis.

Skroll til toppen