Tips for menigheter og fellesskap

En guide som hjelp til å arbeide for flere grønne menigheter og menigheter som har retningslinjer for etisk handel.

Kirker, menigheter og fellesskap har gode muligheter for bidra til forebygging og bekjempelse – gjennom hvem de er og gjør i Norge. De
– gjør innkjøp for flere millioner hvert år
– får sine lokaler pusset opp og rengjort, ofte av migrantarbeidere
– er til stede i lokalsamfunnet og møter de mange ulike mennesker som kommer og går
– har et utstrakt nettverk over hele landet og også internasjonalt
– har mange diakonale og sosiale tiltak der også personer i sårbare livssituasjoner kan finne støtte

I fakta- og handlingsheftet finnes en rekke forslag til hva fellesskap kan gjøre.

Fairtrade er et godt alternativ! Ved å velge varer med dette merket, velger du varer som garanterer levelønn til småbønder og -produsenter. De koster kanskje noen få kroner mer enn andre av alternativer, men er en «billig forsikring» mot at varer produseres under utnyttende forhold. Fairtrade jobber for en verdenshandel der bønder og arbeidere i land med utbredt fattigdom kan skape en trygg og bærekraftig inntekt, og selv bestemme over sin fremtid. Ved å bruke rettferdige handelsvilkår som verktøy kan bønder selv forbedre sine arbeids- og levekår. En mer stabil familieinntekt er nødvendig for at flere barn skal kunne gå på skolen, og for at bønder skal ha råd til å tilpasse seg til klimaendringer.

Gjennom Fairtrade-kriteriene garanteres bøndene en minimumspris som skal dekke produksjonskostnadene og beskytte mot plutselige fall i verdensmarkedsprisene. Salg av Fairtrade-produkter genererer også ekstramidler som kalles Fairtrade Premium. De brukes til ulike investeringer i lokalsamfunnet, som for eksempel en ny skole, nye boliger, helsehjelp – eller til investeringer i jordbruket. Beslutningen om hvordan Fairtrade Premium skal brukes, tas i fellesskap av bøndene.

Les mer på: Fairtrade Norge


Grønt + etisk er bærekraftig – en innkjøpsveileder: Norges Kristne Råd, KNIF innkjøp og Den norske kirke utarbeidet i 2018 en veileder for de som står for innkjøp i menigheter og kirker. Veilederen kan lastes gratis ned HER.

Skroll til toppen