Sanger og salmer

Her er forslag til sanger og salmer som kan egne seg til gudstjeneste og andre samlinger med moderne slaveri som tema.

Her finner du forslag til sanger og salmer som står til tematikken.

Vi har laget en oversikt over sanger og salmer, mange av dem er «fellesgods» på tvers av kirkesamfunn. Vi har også forslag til noen Negro Spirituals.

Se ellers syv sanger med noter fra konsertforestillingen «Frihetens time» – disse kan også brukes enkeltvis – enten framført som solo eller at
man ved oppstart av gudstjenesten øver med salen på de som egner seg best til allsang: «Ennå blir natt til morgen» eller «Frihetens time må komme».

Vi anbefaler også et utvalg sanger fra den nylig utgitte salmeboken «Jeg vet en sang» av Dag Andre Kaspersen (prest og salmedikter) og kantor Trond Akerø Kleven. Se lenker til youtube innspillinger av disse.

Skroll til toppen