Bønn og forbønn i anledning Global uke: «Lys opp mørket»

Fellesbønnen for Global uke er utviklet av ressurspersoner fra tre ulike kirkesamfunn i samarbeid med Norges Kristne Råd.

Nedenfor finner du noen fellesbønner til bruk i Global uke, som knytter an til mottoet «Belys slaveriet».

Du finner også flere bønner og forbønns – punkter for de som foretrekker fri bønn: BOKMÅL og NYNORSK
Disse kan gjerne leses og bes av flere ulike personer med ulik aldre og bakgrunn.

Fellesbønner

Bønner i anledning Global uke 

I – Led oss til deg
Gode Gud, himmelske far, venn og hjelper, 
vi takker deg for alle gode gaver du gir oss i dag og hver ny dag: Liv, felleskap, tro og håp. 
Takk for den store gaven framtidshåp. 
Vi ber om at du gjør oss oppmerksomme på ditt nærvær i alt som er, i hvert menneskes liv 
her i vår by, her i vår verden. 
Lys opp mørket slik at ondskapens gjerninger blir 
synlige for alle. 
Led oss i din retning, til sunnere relasjoner med hverandre, og i retning av en mer rettferdig verdensorden. 
Vi ber for alle som lider, 
alle som rammes av urett, krig og ødeleggelser. 
Vi ber for alle som lever i undertrykkelse og som blir utnyttet, for alle som lever som om de er slaver. 
Vi ber for deres hverdag, deres dager og netter. 
Takk for at du aldri forlater en eneste en av oss. 
Vi ber for alles rett til å be - og om trygghet i bønnen. 
Vi ber om kraft og inspirasjon til å forsvare demokratiske friheter og menneskers rettigheter. 
I Jesu Kristi navn. Amen.

II – Alt hører sammen
Gode Gud, himmelske far, venn og hjelper,
Vi kommer til deg med vår bønn for hele din menneskehet, hele ditt skaperverk 
Alt liv hører sammen gjennom din Ånd – 
når en del lider påvirkes helheten.
Tilgi oss at vi ikke alltid står opp for rettferdighet og frihet for alle.
La oss alle være med på å belyse og avsløre 
det som er ondt. 
Hjelp oss alle til å bidra vårt felles beste.
Lær oss å gi og ta imot omsorg fra hverandre.
I Jesu Kristi navn. Amen.

III – Litani
Leder: Evige, allmektige Gud.
Alle: Miskunn deg over oss. 
L: Herre, hør vår bønn.
A: Herre, hør vår bønn.
L: Vi, ditt folk, hele menneskeheten ber deg – kom med din rettferdighet og fred til alle land og folk.
A: Miskunn deg over oss. 
L: Kom med din rettferdighet og fred til hvert menneske; barn, kvinne og mann på jorden. 
A: Miskunn deg over oss. 
L: Kom med trøst og kraft og mot til alle som lider under undertrykkelse, alle som utnyttes, alle som tvinges til ting de ikke selv vil.
A: Miskunn deg over oss. 
L: Kom med kunnskap og innsikt i hvordan våre egne handlinger påvirker andres liv. Opplys oss om din vei 
og gjør oss villige til å gå den. 
A: Miskunn deg over oss. 
L: Kom med trøst, kraft og mot til alle som ser og opplever at andre behandles urettferdig. 
Velsign alle gode handlinger.
A: Miskunn deg over oss. 
L: Kom med selverkjennelse og omvendelse til alle som utnytter andre for egen vinnings skyld.
A: Miskunn deg over oss. 
L: Gode Gud, takk for at du lover å høre vår bønn – før vi roper.
A: Amen.  

IV – Benedictus
Når vi ser din himmel, stjernene du tenner 
og måneskinnet som gir lys til smertens natt. 
Når mennesker står sammen mot det onde så det gode vokser og blir en kraft – 
da fødes det i oss en lengsel etter deg 
og et ønske om at du velsigner vår kamp. 
Da takker vi deg for Ånden i oss, 
som vil lære og lede oss framover – sammen. 
Amen. 


- Bønnene er skrevet av Kristina S. Furberg, diakon i Svenska Kyrkan i Norge i samarbeid med Norges Kristne Råd

En enkel, kort bønn finnes også bakerst i fakta- og handlingsheftet som kan deles ut.

Skroll til toppen