Dramaverktøyet «Stopp utnyttelsen!»

«Stopp utnyttelsen!» er et dramaverktøy for ungdom (14-20 år). Ved hjelp av øvelser hentet fra bildeteater får deltakerne innføring i vår tids slaveri. grunnårsaker og hva vi kan gjøre. Eksempler hentes særlig fra tekstilindustrien.

«Stopp utnyttelsen!» er et dramaverktøy for ungdom (14-20 år). Ved hjelp av øvelser hentet fra bildeteater får deltakerne innføring i vår tids slaveri, grunnårsaker og hva vi kan gjøre. Et særlig søkelys rettes på tekstilindustrien.

Deltakerne følger en t-skjortes reise fra produksjon til butikk og se på arbeidsvilkår, fordeling av fortjeneste, m.m. Til slutt utforskes mulige utveier, oppsummert i at sammen kan vi påvirke verden i en mer rettferdig retning. Det følger med veiledning og tips til leder og tilrettelegger. Forkunnskaper i dramabruk kreves ikke, men forberedelser og øving er viktig før gjennomføring.

Innhold

Ved bruk av metoder fra bildeteater får deltakerne «øve seg på virkeligheten» og se verden fra andres ståsted, som:

  • vurderingsøvelser, der deltakerne ved fysisk forflytning tar stilling og setter ord på sine tanker
  • frysbilder og rollespill fra situasjoner med sårbarhet og refleksjon om når og hvorfor noen er utsatt
  • utprøving av mulige utveier og konkrete løsninger på problemene

De avsluttende øvelsene vektlegger handling, frihet og håp.

Kilder

Skroll til toppen