Underskriftskampanje

Under Global uke kan du fortsatt skrive under på kampanjen Klimapilegrim 2015.

Verden trenger en rettferdig klimaavtale i Paris. Det er de rike landene som har sluppet ut mest klimagasser, mens det er de fattige i verden som lider mest under klimaendringene. Det er urettferdig! Heldigvis kan vi bremse klimaendringene hvis de som har mest, bidra mest. Skriv under på oppropet og fortell regjeringen: Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. Skriv under her.

Du kan signere oppropet ved å sende SMS med kodeord OPPROP KLIMA og ditt navn til 2468. Du kan også laste ned underskriftslister som du kan dele ut under arrangementer.
Disse samles inn i etterkant og sendes pr. post til Per Ivar Våje, Kirkerådet, Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo eller til Kirkens Nødhjelp, Postboks 7100, St.Olavs Plass, 0130 Oslo