Ufrihet og utenforskap

av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

Historien om Josef er en uvanlig historie om å stå utenfor samfunnet. Ikke fordi tvang og ufrihet er uvanlige former for utenforskap, verken da eller nå. Nei, det uvanlige med Josefs historie er heller at den ender så godt, og at Josef går fra ufri til fri – fra utenfor til innenfor – fra bunnløs fortvilelse til Faraos innerste krets. Josef bruker egen kløkt og
kompetanse, men han får også hjelp. De svakeste i samfunnet, de som står utenfor, evner sjelden å løfte seg selv uten en hjelpende hånd.

Her hjemme antar utenforskapet oftest andre former. Den norske samfunnsmodellen og den særnorske, høye samfunnstilliten forutsetter at alle deltar og at så mange som mulig er i jobb. Når vi nå ser at stadig flere er utenfor arbeidslivet, gir ikke det bare tapt verdiskaping. Det kan også føre til tapt tillit mellom folk hvis det leder til varig utenforskap.

For å unngå det, trenger vi deltakelse fra alle og trygge  arbeidsplasser til alle. Dessuten må vi sørge for at alle har muligheten til å skaffe seg kompetansen de trenger for å hjelpe seg selv. Og så må vi sørge for å ta med oss det beste av tillitssamfunnet når vi drar ut i verden og handler og sam-handler med andre.

Alle disse ønskene og målene må møtes av bedrifter:
Bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser, som tilbyr lærlingplasser og som tar med seg norsk bedriftskultur og næringsetikk når de går inn i nye markeder. Dessuten nås målene best i et organisert arbeids- og næringsliv, som er vår fremste garantist for et anstendig arbeids- og næringsliv. Å bevare tilliten her hjemme og bidra til at den når nye steder, kan godt være det viktigste vi gjør for mindre utenforskap og mer innenforskap.