Tema

Hva er moderne slaveri?

Moderne slaveri brukes her som et samlebegrep om utnyttelsen av sårbare mennesker til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Menneskehandel står særlig sentralt i denne forståelsen.

Norske myndigheter definerer menneskehandel som «det å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.»

Handel med mennesker er forbudt i Norge, jfr. straffelovens § 257 og 258. Denne bygger på viktige internasjonale konvensjoner og dokumenter:
*FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet (2000)
*FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn(Palermoprotokollen 2000).
*Europarådets konvensjon av 3. mai 2005(tilsluttet av Norge i 2008).
*I november 2015 tilsluttet Norge seg til tilleggsprotokollen til konvensjonen om tvangsarbeid registrert i FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Norge er det andre landet i verden som har sluttet seg til denne nye protokollen.

Moderne slaveri frarøver mennesker grunnleggende rettigheter. Det er tatt inn i FNs nye utviklingsmål mot 2030, særlig i mål 8 om «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» og i mål 5 om likestilling: «Avskaffe tvangsgifte, menneskehandel og kjønnslemlesting».

Den sårbare situasjonen som flyktninger og migranter befinner seg i, gjør dem særlig utsatte for menneskesmugling, menneskehandel, seksuell og annen vold og frihetsberøvelse, forskjellsbehandling på arbeidsplassen og mistenksomhet fra beboere i det nye landet.

Tragedie med enormt omfang
Moderne slaveri er en av vår tids største globale tragedier og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. FN har i mange år operert med tallet 27 millioner ofre for slaveri eller slavelignende forhold. Andre, som Global Slavery Index, opererer med 46 millioner. Det er flest kvinner og jentebarn som blir ofre (75%), men også mange menn og gutter. Virksomheten foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store. Menneskehandel og slaveri forekommer også i økende grad i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. Årlig mottar politiet 300 anmeldelser, men her er det faglig enighet om at mørketallene er store. Mange ofre velger også å ikke anmelde av frykt for represalier.

Lukrativ virksomhet
I motsetning til narkotika, kan mennesker selges gjentatte ganger. International Labour Organization (ILO) beskriver slavearbeid som den største kriminelle økonomien globalt med en årlig inntekt på 150 milliarder dollar.

Kompleks og stor vev
Moderne slaveri og handel med mennesker utgjør en kompleks vev av ofre, bakmenn og deres nettverk, «kjøpere» som skaper og opprettholder etterspørsel, lovverk om migrasjon og arbeid. Det finnes også et vell av organisasjoner og offentlige og private instanser som forsøker å hjelpe ofre, ta bakmennene, og forebygge. I Norge etterlyser faginstanser en bedre koordinering og overordnet og helhetlig strategi som tar bedre høyde for kompleksiteten.

Skille mellom menneskehandel og menneskesmugling
Det er viktig å skille mellom menneskehandel og menneskesmugling. Begge er kriminelle forhold, men har ulike formål. Menneskesmugling handler om å forflytte mennesker ulovlig over landegrenser, og er et brudd mot en stats suverenitet. Den kan gli over i menneskehandel, når den innebærer en form for utnytting i tjeneste, gjeldsforhold eller vinning. Den utgjør brudd mot en persons frihet og integritet. Det engelske ordet trafficking brukes tidvis om begge tilfeller, men referer til forflytting av mennesker med en intensjon om utnytting. «Trafficking» betegnet opprinnelig handel med illegale varer (narkotika, våpen), men er i økende rad brukt om handel med mennesker.

Fattigdom, men også andre grunnårsaker
Fattigdom og sårbarheten den medfører, er den viktigste driveren til at menneske blir ofre.  Det kan handle om mangel på inntekt eller arbeid, ansvar for en stor familie, utarmede naturressurser, krig og konflikt, osv. Men det er ofte en kombinasjon av flere årsaker bak folks sårbare situasjon. Kultur, syn på kvinner/jenter/barn/minoriteter, klasseskiller, m.m. er også viktige faktorer.
I sum handler det om at grunnleggende rettigheter og menneskelig sikkerhet ikke er ivaretatt. Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene. Å arbeide for bærekraftige og bedre levevilkår i fattige lokalsamfunn er derfor den viktigste måten å forebygge globalt slaveri på.

Her er noen anbefalte lenker:

Politiets nettsted om menneskehandelFN-sambandet (søkeord: menneskehandel eller moderne slaveri); UNICEF

FNs særorganisasjon for arbeidslivet: ILO

I Norge: Frelsesarmeens nettside http://www.anti-trafficking.no ; ROSA-prosjektet, som har en nasjonal hjelpetelefon, og som arbeider med kvinnelige ofre for menneskehandel i Norge;
Redd Barna; Røde Kors’ prosjekt Rett til å bli sett.

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel; Norsk samleside utviklet av SubChurch og EtterKristus: Moderne Slaveri

Internasjonale organisasjoner: Anti-Slavery (startet i 1839); Hope for Justice; Free the Slaves; Nettside som arbeider spesielt med å dokumentere slaveri: Global Slavery Index

Lurer du på noe eller har du kommentarer?  Vi bidrar gjerne!  Ta kontakt med Elin Sæverås efs (a) norkr.no .  Tlf. 23 08 13 25.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..