Tamar

av Biskop Atle Sommerfeldt, Borg Bispedømme i Den norske kirke

Fra slavekår til Jesu stammor
Bibelens kontekst er dypt preget av forestillingen om at noen har rett til å ha andre mennesker som sin eiendom: «Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til» (2 Mos 2,17). Dette verdensbildet deles av de tre religionene Abraham-tradisjonen er opphav til – jødedom, kristendom og islam.

Konsekvensen er at slaver og kvinner har blitt behandlet som de mektiges og mennenes eiendom og sett på som en vare. Men dette er ikke hele sannheten om Bibelens verdensbilde. Vår tids slaver har lært meg å se at Bibelens Gud hele tiden gir dem og oss fortellinger der slavene overvinner de mektiges verdensbilde og nedskriving av deres menneskeverd.

Fortellingen om Tamar er en slik fortelling. Den er redigert inn i Josef-fortellingen (1Mos 38), og handler om svigerdatteren til Judas (Josefs bror). Som svigerdatter er hun slektens eiendom. Hennes arbeidsoppgave var å føde barn. Da dette mislyktes med den ene sønnen, beordret Juda henne å stille seg til disposisjon for den andre sønnen. Da heller ikke den andre sønnen lyktes, reklamerte Juda på henne og sendte henne tilbake til familien. Et liv i skam og fattigdom var hennes fremtid. Da tok Tamar initativ på egenhånd. Hun sørget for å fullføre arbeids-oppgaven og føder Juda to sønner. Hun var ikke lenger en slave til Judas disposisjon, men valgte å gjennomføre sin arbeidsoppgave på eget initiativ og på sin måte. Hun hedres ved å være den første kvinne som nevnes i Jesu ættetavle (Matt 1,3).

Gud bekrefter i Tamar-fortellingen at hun og alle andre slaver er bærer av Guds bilde med selvstendig verdighet, på tross av levekår og nedverdigelse. Slavenes virkelighet er utviklet av mennesker og ikke skapt av Gud. Frigjøring for dem som lever i slavekår er at de får mulighet til å realisere sitt guddommelige menneskeverd og menneskelige likeverd.

Måtte Gud gi oss visdom til å ledsage dem i den frigjøringskampen.