Global uke

Arkiv


Fellesbønn i Global uke: «Frihetens Gud»

Fellesbønnen for Global uke er utviklet av ressurspersoner fra tre ulike kirkesamfunn i samarbeid med Norges Kristne Råd. Den finnes nedenfor i kort og lengre versjon. Det følger også forbønnspunkter med (s. 2) for de som foretrekker fri bønn. Vi…

Les mer