Solidaritetsgudstjeneste

Søndag 11. november kl. 11.00 – 12.30
Ås kirke

Felles gudstjeneste for de tre menighetene i Ås kommune/fellesrådsområde, Ås, Kroer og Nordby.

Markering av Global uke og tema er solidaritet og nestekjærlighet.
Innslag med barn som deltok på Agent for rettferdighet, fredag 09.11.