Seminar: Moderne slaveri

Torsdag 3.november kl.20-22
Tromsø bibliotek og byarkiv

Seminaret ønsker å belyse følgende:
– Hva er moderne slaveri?
– Hvilke faktorer driver mennesker inn i slaveri og menneskehandel i 2016 ?
– Hvordan utvikler verdens flyktningesituasjoner moderne slaveri?
– Hva skjer der barn og kvinner utnyttes, i tekstilindustrien, i prostitusjon?
– Hva kan gjøres for å motvirke denne utviklingen?

Innledninger ved Frelsesarmeen og Fremtiden i våre hender.
Åpen debatt .
Arrangementet er livssynsåpent og gratis.
Arrangører er Kvinnefronten i Tromsø og Studentpresttjenesten ved UiT, Norges Arktiske Universitet – i samarbeid med Internasjonalt Seminar (FN-sambandet)

Webside: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=409997