Seminar: Moderne slaveri

Tirsdag 15.nov kl.19
Arena, Moss

Sang av SANG UTEN GRENSER (Moss internasjonale kor).

Innledning ved Frelsesarmeen.

Gjest fra Nepal forteller fra sitt arbeid med rehabilitering av jenter og kvinner utsatt for menneskehandel. Hun er tilknyttet organisasjonen Higher Ground, som har samarbeidet i en årrekke med norske HimalPartner. Hvert år blir 20.000 kvinner og barn i Nepal solgt til prostitusjon i eget land, til India eller andre land. Drivkraften er hovedsakelig fattigdom, men nedarvede holdninger til kvinner og barn og deres lave sosiale og økonomiske status er medvirkende årsaker. Å selge en datter blir «løsningen» i en desperat situasjon. Mange jenter og kvinner velger selv å selge seksuelle tjenester fordi de ikke ser noen annen mulighet til livets opphold. Gjeldsslaveri og barnearbeid er utbredt i Nepal (i landbruk, husarbeid, steinproduksjon m.m.). En høy andel personer utsettes for vold i arbeidslivet eller i nære relasjoner.

Servering av VÅRRULLER.