Seminar: Au Pairer i Norge

Lørdag 19.november kl.10-12
Kirkens Hus, Rådhusgata 1, Oslo

I samarbeid med Caritas Norge setter vi søkelys på en marginal gruppe i det norske samfunnet. AuPairer kommer hit med oppholdstillatelse som bygger på «kulturutveksling», men for mange betyr dette underbetalt husarbeid og lange dager med liten grad av personlig frihet. AuPairer befinner seg i et vanskelig grenseland fordi de ikke er registrert som arbeidstakere og dermed ikke har de samme rettigheter som norske arbeidstakere i samfunnet for øvrig. Dette gir grobunn for utnyttelse.
Hva sier de selv om sin situasjon? Hva kan gjøres?