Samtalekveld om oss og klimaforhandlingene

Om noen uker møtes verdens statsledere i Paris for å forhandle frem en klimaavtale. En rettferdig, ambisiøs og etterettelig avtale vil være livsviktig for utsatte lokalsamfunn i dag, og for alle framtidige generasjoner. Mye står på spill. Samtidig er det ganske få mennesker som er direkte involvert i klimapolitiske avgjørelser.

Denne samtalekvelden er en invitasjon til å stoppe opp, lytte og lære, og handle i møte med klimaendringene. Inspirert av refleksjonsnotater fra kvekernes FN-kontor i Genev (QUNO) skal vi se på hvilken rolle vi – og andre – på grasrota kan ha inn mot de internasjonale klimaforhandlingene.

Suppe serveres fra kl. 18.

Samtaleopplegg kl. 1830 til 20.00

Kvelden holdes fortrinnsvis på norsk, men om du ønsker å se på bakgrunnspapirene fra QUNO på engelsk, finnes de her:
http://www.quno.org/timeline/2015/10/quno-publishes-timely-briefing-papers-ahead-cop21-paris Webside: http://www.kveker.org

Tid: Torsdag 12.11.2015

Sted: Kvekersenteret, Grønland 12, Oslo

Arrangør: Kvekerhjelp og Oslo månedsmøte i Kvekersamfunnet