Økumenisk storbymesse

Søndag 20.nov kl.19.00
Trefoldighetskirken, Oslo

I forbindelse med Global uke feirer vi en felles økumenisk gudstjeneste med årets tema Moderne slaveri. Gjest i gudstjenesten kommer fra Nepal og arbeider med rehabilitering av jenter og kvinner utsatt for menneskehandel og med forebygging. Hun er tilknyttet organisasjonen Higher Ground, som har samarbeidet i en årrekke med norske HimalPartner.

Det blir musikk, preken og bønnevandring med medvirkende fra de inviterende menighetene: Centralkirken (Metodisktkirken), St Olavs katolske menighet, Svenska Kyrkan i Norge og Sentrum og St Hanshaugen sokn (Den norske kirke).