Økumenisk kveldsgudstjeneste

Søndag 12.november
Mariakirken, Bergen

Deltakelse fra Paul Martin Chandran.