Nedgradert

av Kjell Ingolf Ropstad, Stortingspolitiker (KrF) og medlem av justiskomitéen

Historien om Josef var en av de historiene som gjorde sterkt inntrykk på meg på søndagsskolen. Jeg husker fortsatt flanellograf-bildet av yndlingssønnen til Jakob, som ble oppfattet av brødrene som en som var bedre enn alle andre. Jeg kjente på urettferdigheten da Josef ble kastet i brønnen og derfra solgt til Egypt som slave, mens brødrene lurte gamlefar Jakob til å tro at yngstesønnen var blitt drept av ville dyr. Han ble ikke lenger behandlet som et menneske, men som en slave. Så fort kunne verdien til et menneske skifte. Den ene dagen ynglingssønn, den neste dagen en ussel og forsvarsløs slave.

Det at menneskeverdet nedgraderes slik at mennesker ikke lenger har samme ukrenkelige verdi, opprører meg og det har også vært drivkraften i mitt politiske engasjement.

En av de sakene som har fått frem denne følelsen i meg oftest de siste årene, er vår tids slaveri. I dag er det flere mennesker enn noen gang i verden som lever som slaver. Mennesker som utsettes for en grusomhet som vi ikke kan fatte. Og menneskehandlere med en grådighet og en kynisme som de færreste av oss har nærkontakt med i løpet livet vårt.

På søndagsskolen føltes historien om Josef langt, langt borte. Som om det ikke angikk min verden i det hele tatt. Det er først i senere år jeg virkelig har forstått hvor relevant historien om Josef også er for vår tid. Josef sitt liv endte heller ikke i tragedie, nei, i stedet ble han satt til å styre over hele Egypt. Slaveriet opprettholdes i dag fordi alt for mange av oss er likegyldige til at det skjer.

Mitt mål er at vi bytter ut likegyldighet med å tenke oss om én gang til før vi kjøper kopivarer, altfor billig vaskehaller eller svart arbeid. På den måten kan flere få oppleve å bli fri fra lenkene i slaveriet og få det nye og gode livet Josef også fikk.

Kjell Ingolf Ropstad, Stortingspolitiker (KrF) og medlem av justiskomitéen