Misjonsgudstjeneste

Søndag 28. oktober kl. 11.00 – 14.00
Ås arbeidskirke

Gudstjeneste hvor Ås menighet sitt misjonsprosjekt Green Lip i Vest-Etiopia er i fokus. Informasjon om prosjektet og Etiopia på kirkekaffen etterpå.

Prosjektet støtter arbeid for å bedre kvinners stilling i samfunnet, til å heve status for minoritetsgrupper og bidra til å gi ungdom en trygg framtid.

Lemma Desta, etioper, ansatt ved NKR, deltar. Sanginnslag og tekstlesing ved etiopere.