Mennesket ikke til salgs!

Torsdag 16.november, kl.19-21.30
Sentrumskirken, Horten

Vi inviterer til en temakveld i forbindelse med markeringen av reformasjonsjubileet 2017. Kvelden vil inneholde foredrag, samtale og musikk. Vi spiser kveldsmat sammen .
Denne kvelden er en av flere temasamlinger i Sentrumskirken denne høsten. Alle kveldene er knyttet opp til temaene rundt reformasjonsjubileet.