Livsviktig retorikk

av Jeanette Kalmar Frøvik, styreleder i Freethem

Josef-fortellingen gir oss innblikk i hans vei inn og ut av slaveriet i en tid det var kulturelt akseptert med slaveri. Det er lett å tenke seg at vår tid er veldig annerledes, ettersom slaveri i sin tradisjonelle form er så godt som avskaffet i de fleste land. Den globale virkeligheten avslører derimot at slaveriet lever i beste velgående.

Josefs vei inn i slaveriet var kompleks og handlet om blant annet familierelasjoner, økonomi, makt og sosial status. Den samme kompleksiteten finner vi i moderne enkeltmenneskers historier om menneskehandel. Kommersiell utnyttelse av barn og voksne kan ha grunnlag i de samme enkeltfaktorene som gjorde at Josef ble solgt som slave. Men det kan også handle om kjønn, krig og konflikt, fattigdom og klimautfordringer.

Bevissthet rundt begrepsbruken vår kan være et nøkkelverktøy for å forstå den kompleksiteten som kjennetegner menneskehandel i 2016. Dette skaper grunnlag for slagkraftige politiske løsninger og gir enkeltmennesker mulighet til å ta valg som reduserer etterspørsel-en etter menneskehandel.

Josef ble solgt av brødrene sine. Selv om majoriteten av utnytterne er menn, så finnes det i dag også mange kvinnelige utnyttere. Dette kan begrepet “bakpersoner” heller enn “bakmenn” favne om.

I retorikken rundt menneske-handel støter man ofte på begrepet “resque”. Dette begrepet kan forenkle realiteten og forhindre identifisering av ofre, spesielt i norsk kontekst. Mange som utnyttes opplever å ha nære og forpliktende avhengighetsforhold til bakpersonene sine. Følelsesbånd og frykt for represalier gjør det unaturlig å ønske en redningsaksjon velkommen. I fortellingene til mennesker vi i Freethem kjenner som har blitt utnyttet i Norge, ser vi at de virkelige heltene er ofrene selv. På tross av mange hindringer har de våget å ta steget ut av utnyttelsen med støtte fra hjelpeapparatet.

Den samme handlekraften, visdommen og pågangsmotet som Josef viser finner vi i mange av menneskene som utnyttes her i landet. Hvis vi virkelig skal få til å forebygge og bekjempe menneskehandel, så må vi for alvor begynne å lytte til de det gjelder. Vi må la deres stemmer forme retorikken og gi deres ressurser anerkjennelse og handlingsrom.