Kveldsmesse med afrikanske toner

Kveldsmesse i Kroer kirke i Ås
Søndag 15.november kl.18.00

Gudstjeneste med medvirkning av Bjørnebekk Choir som består av afrikanere som bor på Asylmottaket Bjørnebekk i Kroer. Det vil synges afrikanske salmer fra salmeboka og Kroer AdHoc kor deltar under ledelse av Anne Chr. P. Grolid. Prost Hege Fagermoen og prostidiakon Atle Eikeland medvirker.
Tema: Klimaendringenes konsekvenser for Afrika.

Etter gudstjenesten serveres et måltid etiopisk mat.

Kontakt: Atle Eikeland (94856362)