Kveldsgudstjeneste

Søndag 11. november kl 19.00
Horten kirke

Gudstjenesten har temaet «Motvind». Knut Hallen, fra SMM – Samarbeid menighet og misjon, samtaler med prost Harald Bryne om moderne slaveri og annen form for forfølgelse som våre medmennesker opplever ulike steder i verden.

Kollekten som samles inn denne kvelden går til Stefanusalliansen.