Kulturkveld med teaterstykket «Valgt det»

Torsdag 16.november
Gjøvik

«Valgt det …» – forestilling og samtale om menneskehandel

Menneskehandel er vår tids slaveri. Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest. Menneskehandel er – ifølge FN – den nest største illegale økonomi i verden etter handel med våpen. Menneskehandel er avhengig av et ”marked”; av tilbud og etterspørsel.

”Det er bedre barna mine og jeg dør i bølgene enn å fortsette å leve under forholdene i mitt hjemland. Sjansen er 50/50”, kvinne, NRK Nyheter. De samme krefter, lengsler og håp gjør menneskehandel mulig. Noen er lurt eller truet til prostitusjon i Norge. Noen har valgt det selv.

Skuespillerne har jobbet ut fra spørsmålet: «Hva er et fritt valg?» De har lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for menneskehandelgruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparatet, advokater, journalister og ofre for menneskehandel, og satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» – med håp og drømmer. Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag, og hvordan det som skjer over hele landet hos oss, henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen ”vet” hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; «gjeld» til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.

Målgruppe for forestillingen er særlig ungdom og unge voksne.