Knuste drømmer og håp

av Sondre Høysæter, daglig leder i Hope for Justice

Vi tenker ofte på bilder i form av lenker, bortføring eller i det minste et bilde av ofre som er innelåst når vi hører om moderne slaveri. Og, noen ganger er dette tilfellet, at
mennesker blir bortført, lenket fast og låst inne. Men et mer korrekt bilde av ofre for moderne slaveri er ikke basert på de ytre fysiske rammene, men løgnen og bedraget. Det kan nesten beskrives som at ”fengselet” har flyttet inn i hodet til offeret. At de kontrolleres og styres av bakmenn gjennom kynisk  utnyttelse av ofrenes tillit.

Det er en slående likhet mellom Josefs historie 1.Mos 37 og mange ofre for moderne slaveri. Etter at Josef, på oppdrag fra sin far, har oppsøkt brødrene sine ute i villmarken hvor de gjette småfe, ender han opp med å bli solgt som slave til fremmede. Det er ikke bare det at Josef blir solgt til fremmede som minner om moderne slaveri, men at han blir solgt av sin familie. Av noen han burde kunne ha tiltro til.

Veldig mange ofre for moderne slaveri blir rekruttert eller solgt av sin egen familie eller en bekjent av familien. Historiene om løfter som ikke innfris, om jobber som ikke
materialiserte seg, om å tjene gode penger utenlands, om tilrettelegging av reise, kost og losji kan ofte spores tilbake nettopp familie eller bekjent av familien.

Tenk om dette hadde vært deg? At du i en sårbar situasjon vendte deg til noen av de menneskene, som skulle være på ”vår” side her i livet, og de serverte deg en løgn. De gikk bevisst inn for å bedra deg. For å lure deg inn i en situasjon hvor du ikke ser en vei ut. Hvor du blir utnyttet til tvangstjenester og tvangsarbeid, til salg av sex, til smugling og distribusjon av narkotika. Og, du snakker ikke språket, du forstår ikke systemet, du har gjeld, du mangler papirer og kontanter til å reise noe sted, du lever med vold, trusler om mer vold og du er overgitt til å til dine bakmenn sine betingelser for kost og losji.

Og om vi i det hele tatt skulle hatt mulighet til å bevege oss hjemover. Hva finnes der? Hvilke historier blir fortalt om oss, hvilke trusler og hvilken kontroll må vi leve under i møte med vår ”brødre” dersom vi vender hjem?

Moderne slaveri er ikke først og fremst bygget med ytre fysiske rammer, men det er bygget med knuste drømmer, med isolasjon, med tap av håp og tillit. Det tjener ikke bakmenn å slå så hardt at kroppen blir ødelagt, fordi da er ”varen” gjerne ikke like attraktiv eller produktiv lenger. Men, det tjener bakmenn å ødelegge sinnet, slik at de kan kotrollere
og utnytte det.

Å redde et offer fra slaveri er ikke en hendelse, men en prosess. Å fjerne et offer fra en situasjon hvor de blir utnyttet kan gjøres over natten, men å hjelpe et menneske til frihet er en lengre prosess.

Å se mennesker gå fra knuste drømmer og brutt tillit til nye drømmer og håp for fremtiden er vakkert. Det er også vakkert å se enkelt mennesker som engasjerer seg for å gi frihet, rettferdighet og drømmer tilbake de som lider under moderne slaveri.

Håp er vakkert.
Håp om en verden hvor vi ikke lenger selger våre ”brødre og søstre”.