Søk om støtte

Planer om å belyse moderne slaveri? Din menighet eller gruppe kan motta støtte

Har dere planer om å markere Global uke eller på annen måte løfte tematikken, kan dere søke om kr.
inntil 20 000 kr. pr. arrangement, og mer dersom aktiviteten har stor rekkevidde.

Norges Kristne Råd (NKR) fordeler midler fra Norad og Justis- og beredskaps-departementet til informasjonsarbeid om moderne slaveri og globale rettferdighetsspørsmål. bærekraftsmålene.  Støtten kan gå til å dekke honorar for ressursperson/artist, reise (i Norge), leie av utstyr eller lokaler, mat, materiell, trykking, osv. Husk at NKR kan bidra med å skaffe ressurspersoner til foredrag, preken, m.m.

Eksempler på aktiviteter om kan få støtte:

 • Temagudstjeneste (gjerne økumenisk) om utnyttelse, menneskeverd, bærekraft. Hvorfor skal kirkene bry seg? «Mennesket ikke til salgs»; «Ingen skal utelates», osv.
 • Konfirmantgudstjeneste: «Det kunne vært oss». Konfirmantenene utvikler og framfører prekenen.
 • Konfirmantgrupper besøker utstillingen Slavegjort på Kuben i Arendal
 • Temakvelder eller stabsmøte med søkelys på:
  – etisk produksjon: Hvem dyrket tomatene jeg har på brødskiva? Er mobilen min slavefri? 
  – renholdsbransjen i Norge – skitten eller ren? (om renholdsarbeideres vilkår)
 • Konsert for menneskelig verdighet og bærekraft – f. eks. med framføring av Frihetens time
 • Fotoutstilling, drama- , kunst- eller tegneserieverksted, f. eks. «Hva er et menneske verdt?»
 • «Gatedrama» eller «stunt» for å synliggjøre moderne slaveri, menneskehandel el. l.
 • Konfirmant-/ungdomskveld med film, mat og samtale og besøk av ressursperson
 • «Mini-skole» eller webinar om slaveri og menneskehandel i menigheten
 • Byttedag, Gjenbruksmotevisning og innslag om (u)etisk produksjon.
 • Film- og samtalekveld om svart arbeid og tvangsarbeid, eller pornoindustri og menneskehandel –
  Hva kan vi gjøre?

Benytt Global uke søknadsskjema, legg ved et enkelt budsjett, og send til efs@norkr.no 

Kriterier for støtte:

 • Som hovedregel må det søkes før arrangement/en aktivitet er gjennomført.
 • Etter gjennomført aktivitet skal det sende inn en rapport i Rapporteringsskjemaet og et enkelt regnskap. NB! Viktig at bilag tas vare på inntil regnskapet er ferdig og sendt til NKR. 
 • Det gis ikke støtte til arrangementer som primært har til formål å samle inn penger, men i forbindelse med kunnskapsformidling kan man oppfordre til å støtte prosjekter som en av flere handlinger. 
 • Aktiviteten/arrangementet bør ha med henvisninger til eller kunnskap om bærekraftsmålene 
 • Det gis ikke støtte til reiser til andre land fra Norge. Støtte til besøk fra andre land til Norge kan vurderes.
 • Ubenyttede midler tilbakeføres til Norges Kristne Råd.

Søknadsfrist? Søknader behandles fortløpende. Søknader med beløp over kr. 5000 behandles i Styringsgruppa for Global uke. Lurer du på noe? Kontakt oss på 23 08 13 25 eller efs@norkr.no med kopi post@norkr.no