Søk om støtte

Planer om å belyse moderne slaveri og menneskehandel? Din menighet eller gruppe kan motta støtte!

Har dere planer om å markere Global uke eller på annen måte løfte tematikken, kan dere søke om kr. 10 – 20 000 pr. arrangement, eventuelt mer, dersom aktiviteten har stor rekkevidde i geografi eller antall deltakere. Søknader om beløp over kr. 5000 behandles av Styringsgruppa for Global uke.

Norges Kristne Råd (NKR) fordeler midler fra Norad og Justis- og beredskaps-departementet til informasjonsarbeid om moderne slaveri og globale rettferdighetsspørsmål, og bærekraftsmålene.  Støtten kan gå til å dekke honorar for ressursperson/artist, reise (i Norge), leie av utstyr eller lokaler, mat, materiell, trykking, osv.
Husk at NKR kan bidra med å skaffe ressurspersoner til foredrag, seminar, preken, ungdomsopplegg, m.m.

Eksempler på aktiviteter om kan få støtte:

 • Temagudstjeneste (gjerne økumenisk) om utnyttelse, menneskeverd, bærekraft.
  Hvorfor skal kirkene bry seg? «Mennesket er ikke til salgs»; «Ingen må utelates», osv.
 • Sette opp forestillingen VINGESPENN eller konsert med FRIHETENS TIME
 • Konfirmantgrupper besøker utstillingen Slavegjort på Kuben i Arendal
 • Gjennomføring av dramaopplegg for ungdom 14-19 år, eventuelt med besøk av dramapedagog 
 • Konfirmantgudstjeneste: «Det kunne vært oss». Konfirmantenene utvikler og framfører prekenen.
 • Temakvelder eller stabsmøte med søkelys på:
  – etisk produksjon: «Hvem dyrket tomatene jeg har på brødskiva? Er mobilen min slavefri?» 
  – «Skitten eller ren?» Om renholdsbransjen i Norge
 • Konsert for menneskelig verdighet og bærekraft – f. eks. med framføring av Frihetens time
 • Fotoutstilling, drama- , kunst- eller tegneserieverksted, f. eks. «Hva er et menneske verdt?»
 • «Gatedrama» eller «stunt» for å synliggjøre moderne slaveri, menneskehandel el. l.
 • Konfirmant-/ungdomskveld med film, mat og samtale og besøk av ressursperson
 • «Mini-skole» eller webinar om slaveri og menneskehandel i menigheten
 • Byttedag, Gjenbruksmotevisning og innslag om (u)etisk produksjon.
 • Film- og samtalekveld om svart arbeid og tvangsarbeid, eller pornoindustri og menneskehandel –
  Hva kan vi gjøre?

Benytt Global uke 2022 søknadsskjema infostøtte, legg ved et enkelt budsjett, og send til efs@norkr.no 

Kriterier for støtte:

 • Som hovedregel må det søkes før arrangement/en aktivitet er gjennomført.
 • Etter gjennomført aktivitet skal det sende inn en rapport i Global uke 2022 rapporteringsskjema infostøtteog et enkelt regnskap. NB! Viktig at bilag tas vare på inntil regnskapet er ferdig og sendt til NKR. 
 • Det gis ikke støtte til arrangementer som primært har til formål å samle inn penger, men i forbindelse med kunnskapsformidling kan man oppfordre til å støtte prosjekter som en av flere handlinger. 
 • Aktiviteten/arrangementet bør ha med henvisninger til eller kunnskap om bærekraftsmålene 
 • Det gis ikke støtte til reiser til andre land fra Norge. Støtte til besøk fra andre land til Norge kan vurderes.
 • Ubenyttede midler tilbakeføres til Norges Kristne Råd.

Søknadsfrist? Søknader behandles fortløpende. Søknader med beløp over kr. 5000 behandles i Styringsgruppa for Global uke. Lurer du på noe? Kontakt oss på 23 08 13 25 eller efs@norkr.no med kopi post@norkr.no