Gudstjeneste og konfirmantsamling

Søndag 13.nov kl.10-16
Sel kirke

Informasjon om global uke  i begynnelsen av gudstjenesten
Bruk av forbønn for undertrykte delt opp i 4 ledd, og det var lystenning imellom av konfirmanter/ministranter.

Bibelteksten brukes under samling med konfirmantene etter gudstjenesten i forbindelse undervisningen som munner ut i en kort pilegrimsvandring.
I bønnekroken i Otta Bykirke, har informasjonsmateriell og bønner vært tilgjengelig for alle, bibelgruppe, bønnegruppe, ansatte, koret og alle som har vært innom.