Gudstjeneste Nordby

Søndag 19.november kl.11-13
Nordby kirke
Felles reformasjonsgudstjeneste for menighetene i Ås, hvor global uke markeres. Tema: Mennesket ikke til salgs.

Preses Helga Haugland Byfuglien deltar.