Gudstjeneste: Når slaver settes fri

Lørdag 19. november 11:15-12.30
Aulaen, Tyrifjord Videregående skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse

Adventistkirken Tyrifjord ønsker alle velkommen til en spesiell gudstjeneste med moderne slaveri i fokus. Pastoren taler. Hedersgjest kommer fra Nepal til Norge i forbindelse med Global uke. Hun vil intervjues fra sitt arbeid med rehabilitering av jenter og kvinner utsatt for menneskehandel.

Hvert år blir 20.000 kvinner og barn i Nepal solgt til prostitusjon i eget land, til India eller andre land. Den bakenforliggende årsaken til menneskehandel er hovedsakelig fattigdom i kombinasjon med nedarvede holdninger til kvinner og barn og deres lave sosiale og økonomiske status. Å selge en datter blir «løsningen» i en desperat situasjon. Gjeldsslaveri og barnearbeid er utbredt i Nepal, i landbruk, husarbeid, steinproduksjon etc. En høy andel personer utsettes for vold i arbeidslivet eller i nære relasjoner.
Gry Haugen fra ADRA, Adventistkirkens bistandsorganisasjon, vil også fortelle fra arbeidet Keep Girls Safe som arbeider forebyggende mot menneskehandel og som ADRA har drevet i en årrekke i Thailand.

Sted: Aulaen, Tyrifjord Videregående skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse
Gudstjenesten streames direkte her: http://tyrifjord.adventistkirken.no/direktesendin