Gudstjeneste Jar menighet

Søndag 19.november kl.11-12.15
Jar kirke

Reformasjonsgudstjeneste over temaet «Mennesket er ikke til salgs». Dåp og nattverd i gudstjenesten, samt preken av Sigrid Flataa som er diakonirådgiver i Kirkerådet. Kirkekaffe i menighetshuset etter gudstjenesten.