Gudstjeneste Haram

Søndag 18.nov kl.18.00
Longva bedehus, Haram

Tema: «Mennesket er ikkje til sals»
Tale ved sokneprest Ragnar Aase
Haram kyrkjekor deltek
Kyrkjekaffi