Gudstjeneste Grønland

Søndag 19.november kl.11-12.30
Frelsesarmeen Grønland krops

En ukentlig gudstjeneste der vi i løpet av gudstjenesten vil bruke tid på å gi informasjon om global uke og ta del i forbønnen «Du, de undertryktes venn»