Gudstjeneste, Frelsesarmeen Majorstua

Søndag 12.nov kl.18-19.30
Frelsesarmeen korps, Majorstua

Global uke vil bli markert i gudstjenesten på Frelsesarmeen, Majorstua korps
Gjennom sanger, bibeltekster og bønner vil vi ta tid til å fokusere på moderne slaveri i verden i dag, ha noe undervisning om temaet og bli utfordret på hvilken forskjell vi kan utgjøre.